All posts by Mederi

Wsparcie dla mam - ciąża i okres poporodowy

Wsparcie dla mam – ciąża i okres poporodowy

Aktualności, Gdzie szukać pomocy

Wsparcie dla mam

(ciąża i okres poporodowy)

Wsparcie psychologiczne skierowane do kobiet w sytuacji:

 • stanów lękowych związanych m.in. z przebiegiem ciąży, porodem, narodzinami dziecka, chorobą
 • zaburzeń nastroju związanych z ciążą i narodzinami dziecka
 • trudności w odnalezieniu się w roli matki, silnej frustracji
 • problemów z karmieniem piersią (np. niechęcią, lękami, obawą przed silnym przywiązaniem dziecka) 
 • trudności w relacji z dzieckiem, niepanowania nad złością, odczuwania silnego poczucia winy
 • depresji poporodowej

Koszt konsultacji: 120 zł

Zapisy: tel. 22-111-00-36, 509-417-361, kontakt@fundacjamederi.pl

mgr Małgorzata Kuszyk-Riley – studia skończyłam we Francji jako magister nauk społecznych i psychologii na Uniwersytecie Paris V Descartes w Paryżu, następnie ukończyłam czteroletnią podyplomową szkołę psychoterapeutyczną w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie.

Praktykę zawodową zdobywałam we Francji i w Polsce w placówkach pomagającym osobom dorosłym i dzieciom m.in. z zaburzeniami psychicznymi, doświadczającym przemocy, borykającym się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Mam również doświadczenie i wiedzę w pracy nad relacją matka-dziecko, oraz w obszarze obserwacji niemowląt.

Osobiście jestem matką dwójki dzieci, co również wpłynęło na moją świadomość jak ważne jest wsparcie dla kobiet w okresie okołoporodowym. Pracuję również w j. francuskim.

 

XV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI „PO CO RODZINIE MUNCHAUSEN? – CHOROBA INDUKOWANA U DZIECI”

Aktualności, Konferencje

XV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

PO CO RODZINIE MUNCHAUSEN? – CHOROBA INDUKOWANA U DZIECI”

Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa

7 GRUDNIA 2019

Wśród prelegentów wystąpią:

dr n. hum. Anna Jakubowska–Winecka, specjalista psychologii klinicznej

prof. dr hab. Irena Namysłowska, psychiatra, psychoterapeuta

dr Karolina Wiśniewska, pediatra

prof. n. prawnych Eleonora Zielińska

dr n. med. Cezary Żechowski, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychoanalityczny

PROGRAM KONFERENCJI

Zapisy na konferencje na formularzu zgłoszeniowym – kliknij tutaj

Regulamin konferencji

Koszt konferencji: 180 zł

(po zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia zostanie przesłana mailem informacja o zakwalifikowaniu na konferencję oraz dane do przelewu)

Liczba miejsc ograniczona

Fundacja Mederi

Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Tel: 22 111 00 36; 505 576 189

E-mail: kontakt@fundajamederi.pl
www.fundacjamederi.pl


REGULAMIN ZGŁOSZENIA I KONFERENCJI

Aktualności, Konferencje

REGULAMIN ZGŁOSZENIA I REJESTRACJI

XV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

PO CO RODZINIE MUNCHAUSEN? – CHOROBA INDUKOWANA U DZIECI”

SOBOTA, 07.12.2019 r.

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”WARSZAWA

1. Organizatorem 15. Konferencji Naukowej „Po co rodzinie Munchausen? – choroba indukowana u dzieci” jest FundacjaMederi z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.

2. Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjamederi.pl.

3. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są na dwa sposoby:

rejestracja na zaproszenie – przeznaczona dla osób, których udział w konferencji jest finansowany według odrębnie ustalonych zasad;

rejestracja ogólna odpłatna – przeznaczona dla pozostałych osób zainteresowanych udziałem w konferencji.

Rejestracja przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowa.

REJESTRACJA NA ZAPROSZENIE

4. Rejestracja na zaproszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie www.fundacjamederi.pl i po wprowadzeniu kodu otrzymanego od organizatora.

5. Rejestracja na zaproszenie trwa od 25.10.2019 do 03.12.2019

6. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia osoba rejestrująca się na konferencji zostaje wpisana na listę uczestników.

7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane lub nie wzięły udziału w rejestracji na zaproszenie, mogą wziąć udział w rejestracji ogólnej.

REJESTRACJA OGÓLNA ODPŁATNA

8. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji rejestrują się wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fundacjamederi.pl

9. Rejestracja ogólna odpłatna trwa od 25.10.2019 r., do wyczerpania miejsc.

10. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostanie wysłany e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników oraz danymi do przelewu.

11. W przypadku otrzymania informacji o wpisaniu na listę uczestników powinna zostać uiszczona opłata rejestracyjna, zgodnie z procedurą opisaną w części „Opłaty rejestracyjne” niniejszego regulaminu.

12. Jeśli wyczerpie się limit miejsc, osoby zgłaszające, które nie otrzymają informacji o wpisaniu na listę uczestników dostaną informację o wpisaniu na listę rezerwową i ewentualnie dostaną mailowo informację o wpisaniu na listę uczestników w przypadku zwolnienia się miejsca, dalej w procedurze będzie miał zastosowanie pkt 11.

13. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w konferencji wzięła udział inna osoba. O tej zmianie należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora (kontakt@fundacjamederi.pl).

OPŁATY REJESTRACYJNE

14. Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi: 180 złotych brutto

Opłata jest bezzwrotna.

15. Po otrzymaniu informacji mailem, o wpisaniu na listę uczestników należy dokonać opłaty na numer konta Fundacji Mederi PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 z tytułem operacji: konferencja 2019, imię i nazwisko uczestnika

16. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Nieuregulowanie należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji, o wpisaniu na listę uczestników, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób zarejestrowanych do udziału w konferencji. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie.

17. Faktury wystawiamy po zatwierdzeniu opłaty konferencyjnej na koncie Fundacji Mederi oraz po otrzymaniu niezbędnych danych do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres).

18. Potwierdzenie otrzymania wpłaty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji.

INNE INFORMCJE

19. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,

b. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w konferencji.

c. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a, b RODO

d. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konferencji, jej organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.

e. Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

g. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

20. Zaświadczenie potwierdzające udziałw konferencji będzie do odbioru w punkcie rejestracji.

21. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Aktualności, Konferencje

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zawód/tytuł naukowy (wymagane)

  MIEJSCE PRACY
  Nazwa:

  Adres:

  REJESTRACJA DLA OSÓB Z KODEM:

  Akceptuję regulamin zgłoszenia i rejestracji na konferencję

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych konferencjach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

  Bezpłatna grupa rozwojowa dla dzieci w wieku 8 – 10 lat i równolegle dla rodziców dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy

  Aktualności

  Bezpłatna grupa rozwojowa dla dzieci w wieku 8 – 10 lat i równolegle dla rodziców dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy

  Korzyści z udziału w grupie dla dzieci:

  • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji

  • Lepsza akceptacja siebie i własnego ciała

  • Lepsze radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi

  • Nabycie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

  • Wzmocnienie poczucia własnej wartości

  Korzyści z udziału w grupie dla rodziców:

  • Zwiększenie umiejętności wychowawczych

  • Zrozumienie potrzeb i emocji swoich i swojego dziecka

  • Zwiększenie wiedzy nt. form krzywdzenia i traumy u dzieci oraz ich konsekwencji

  • Zwiększanie kompetencji w zakresie komunikacji z dzieckiem, które doznało przemocy

  • Wsparcie i możliwość korzystania z doświadczeń innych rodziców

  Termin zajęć: 25 marca – 2 grudnia 2019 (20 spotkań), poniedziałki w godz. 17.30-19.00

  Miejsce: Fundacja Mederi, ul. Złota 7/20 w Warszawie

  Prowadzący: 2 osoby prowadzące – psycholog/pedagog, psychoterapeuta

  Zgłoszenie wymagane: tel. 22 111 00 36, 505 576 189, e-mail: mederi@czd.pl

  Nabór do grupy – styczeń-marzec 2019 r.

  Chętnych rodziców zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne.

  Ilość miejsc ograniczona!

   Projekt współfinansuje m.st.Warszawa

  Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

  Aktualności

  Projekt współfinansowany przez M. St. Warszawę. Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, zwłaszcza dzieciom. Pomoc udzielana jest poprzez konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne oraz pomoc prawną. Od marca 2019 roku kontynuujemy również pomoc w formie zajęć grupowych dla dzieci, które doświadczyły przemocy lub były jej świadkiem oraz ich rodziców.

  Obecnie realizowany projekt jest kontynuacją edycji z poprzednich lat i potrwa do listopada 2021 roku. Działania skierowane są do mieszkańców Warszawy.

  Projekt współfinansuje m.st.Warszawa

  ulotka grupa rodzice i dzieci 2019

  XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI: TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA

  Aktualności, Konferencje

  XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI
  TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA
  Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa 1 GRUDNIA 2018 godz. 9-17

  Program konferencji:

  Sesja I

  Wprowadzenie do neuronauki emocji” dr n. med. Cezary Żechowski

  Badania nad rolą przywiązania w kształtowaniu systemów emocjonalnych” dr n.med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.

  Sesja II

  Systemy emocjonalne w analizie marzeń sennych u dzieci, młodzieży i dorosłych” dr n. med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.

  Dynamika systemów emocjonalnych  po stracie. Opis przypadku” Anna Saramowicz.  

  Systemy neuroafektywne w traumie i psychozie. Opis przypadku” Anna Pawełczak-Bałata

  Komentarz do opisu przypadków. Podsumowanie – dr n. med. Cezary Żechowski.

  Sesja III

  Dziecko jako obiekt seksualny dla dorosłego. Procedury medyczno-prawne i praca kliniczna”  dr Piotr Krzakowski (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

  Sesja IV

  Psychodrama analityczna : teoria i praktyka w tradycji francuskiej...” mgr Samir Fellak (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne).

  Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

  Zapisy na konferencje na formularzu zgłoszeniowym – kliknij tutaj
  Koszt konferencji: do dnia 15 listopada: 170 zł od 16 listopada do 1 grudnia: 200 zł
  (po zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia zostanie przesłana mailem informacja o zakwalifikowaniu na konferencję oraz dane do przelewu)

  Liczba miejsc ograniczona

  Fundacja Mederi Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa Tel: 22 111 00 36; 505 576 189 E-mail: mederi@czd.pl www.fundacjamederi.pl

   

  PROGRAM KONFERENCJI

  Nabór do młodzieżowej grupy terapeutycznej

  Aktualności, Gdzie szukać pomocy

  FUNDACJA MEDERI
  ogłasza nabór do
  MŁODZIEŻOWEJ GRUPY TERAPEUTYCZNEJ (15 – 18 lat )

  KOGO ZAPRASZAMY?
  Grupa jest przeznaczona dla osób, które chciałaby poznać i zrozumieć siebie, swoją indywidualność, oraz relacje z bliskimi. Dedykujemy ją młodzieży, która nie jest pewna własnej wartości, czuje się nierozumiana, osamotniona, przeżywa często smutek bądź gniew i która jest gotowa do pracy nakierowanej na samopoznanie, wzrost samooceny, radzenie sobie z pojawiającymi się uczuciami oraz tworzenie bardziej satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi ( rodziną i rówieśnikami).

  JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ?
  Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób.
  Czas trwania sesji grupowej ( 2×45 minut z 15 minutową przerwą.)
  Zaczynamy w momencie zebrania pełnego składu grupy (przewidywany czas październik/listopad 2018), zakończymy w czerwcu 2019.
  Przed przyjęciem do grupy obowiązywać będą minimum dwie konsultacje indywidualne (dla nastolatka i jego rodziców).

  PŁATNOŚCI.
  Konsultacja indywidualna: 100 złotych (50 minut)
  Koszt jednej sesji grupowej: 80 złotych (płatność w ratach jedno lub trzymiesięcznych)

  PROWADZĄCY PSYCHOTERAPEUCI:
  Kowalczyk Agnieszka: psychoterapeuta Gestalt, psycholog
  Koczyk Agnieszka: psychoterapeuta psychodynamiczny i systemowy

  MIEJSCE :
  SIEDZIBA FUNDACJI MEDERI, ŚRÓDMIEŚCIE, ZŁOTA 7/20
  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY POD NUMERAMI TELEFONÓW:
  Koczyk Agnieszka 506 141 571
  Kowalczyk Agnieszka 502 166 715
  PROSIMY DZWONIĆ PO GODZINIE 20 STEJ

   

  Skip to content