Przejdź do treści
baner
Agnieszka Orenczuk psycholog. Ukończyła podyplowowe szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenia z zakresu pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy, a także szkolenia z zakresu diagnozy i terapii  dzieci wykorzystywanych seksualnie. Od 2009 roku współpracuje z Fundacją Mederi, gdzie koordynuje i realizuje programy profilaktyczne w ramach których pracuje z dziećmi i prowadzi warsztaty dla rodziców.  Prowadzi psychoterapię dzieci, osób dorosłych, rodzin.
Małgorzata Kuszyk – Riley – magister nauk społecznych i psychologii na Uniwersytecie Paris V Descartes w Paryżu. Certyfikowana psychoterapeutka w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, ukończone szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży. Doświadczenie w pracy we Francji m.in. w zespole interdyscyplinarnym w Centrum Medyczno-Psychologiczno-Pedagogicznym Claude Bernard w Paryżu, w Assotiation Santé Mental ASM13 w Paryżu – Centrum Zdrowia Psychicznego. W Polsce doświadczenie m.in. Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, współpracuje z Fundacją Mederi, Fundacją Poliklinika Korczakowska oraz Instytutem Psychoanalizy i Psychoterapii, pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim. Prowadzi psychoterapię dorosłych, młodzieży i dzieci oraz rodzin. Pracuje także w j. angielskim i francuskim.
Agnieszka Koczykpsychoterapeutka, pedagog, socjoterapeutka. Absolwentka całościowego szkolenia podyplomowego z zakresu psychoterapii organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację Rozwoju Terapii Rodzin ,,Na Szlaku”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach terapeutycznych, oświatowych, organizacjach pozarządowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, oraz terapię rodzin i par. Dodatkowo prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty dla rodziców, oraz szkolenia dla specjalistów zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Zawodowo interesują ją procesy rodzinne i psychoterapia osób po doświadczeniu traumy.
Aleksandra Jędrzejczak – psychoterapeutka, ukończyła czteroletnie szkolenie w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat European Association for Gestalt Therapy, który daje gwarancję wysokiej jakości procesu kształcenia i potwierdza kompetencje psychoterapeuty Gestalt. Specjalizuje się w pracy z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc. Pracuje w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidulaną, wsparcie psychologiczne oraz grupy wsparcia. W Fundacji Mederi prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, na którą zgłaszają się głównie osoby mające trudności w relacjach z bliskimi, nie radzą sobie ze stresem w pracy, nie odczuwają satysfakcji z obecnego życia.
Iwona Łabajczyk – pedagog specjalny, specjalizacja: pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs trenerski w zakresie warsztatu grupowego w Szkole Trenerskiej Fundacji Synapsis, Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Fundacji Etoh, Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogiczno-prawnego do pracy z trudną młodzieżą, posiada doświadczenie pracy jako asystent rodzinny w ramach Europejskiego projektu „Asystent rodzinny”, realizator programów: „Maminki”, Wielki Słoń, Razem Więcej;  nauczyciel mianowany, koordynator programu szkoleniowego oraz programu lojalnościowego Miasto Korzyści dla placówek wsparcia dziennego w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. 
Magdalena Popiołek psycholog, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w ramach klubiku pozalekcyjnego, zajęcia dla dzieci z elementami socjoterapii. Realizator programu „Pedagog Rodzinny” przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych, z dziećmi chorymi lub niepełnosprawnymi intelektualnie, wychowujący dzieci małe nie uczęszczające do żłobka czy przedszkola. Aktualnie realizator Programu Rozwoju Osobistego Mam. W ramach tego programu współprowadząca zajęcia rozwoju osobistego, zajęcia integracyjne oraz warsztaty ogólnorozwojowe.
Skip to content