Przejdź do treści
baner
Agnieszka Orenczuk psycholog. Ukończyła podyplowowe szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenia z zakresu pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy, a także szkolenia z zakresu diagnozy i terapii  dzieci wykorzystywanych seksualnie. Od 2009 roku współpracuje z Fundacją Mederi, gdzie koordynuje i realizuje programy profilaktyczne w ramach których pracuje z dziećmi i prowadzi warsztaty dla rodziców.  Prowadzi psychoterapię dzieci, osób dorosłych, rodzin.
Małgorzata Kuszyk – Riley – magister nauk społecznych i psychologii na Uniwersytecie Paris V Descartes w Paryżu. Certyfikowana psychoterapeutka w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, ukończone szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży. Doświadczenie w pracy we Francji m.in. w zespole interdyscyplinarnym w Centrum Medyczno-Psychologiczno-Pedagogicznym Claude Bernard w Paryżu, w Assotiation Santé Mental ASM13 w Paryżu – Centrum Zdrowia Psychicznego. W Polsce doświadczenie m.in. Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, współpracuje z Fundacją Mederi, Fundacją Poliklinika Korczakowska oraz Instytutem Psychoanalizy i Psychoterapii, pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim. Prowadzi psychoterapię dorosłych, młodzieży i dzieci oraz rodzin. Pracuje także w j. angielskim i francuskim.
Aleksandra Jędrzejczak – psychoterapeutka, ukończyła czteroletnie szkolenie w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat European Association for Gestalt Therapy, który daje gwarancję wysokiej jakości procesu kształcenia i potwierdza kompetencje psychoterapeuty Gestalt. Specjalizuje się w pracy z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc. Pracuje w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidulaną, wsparcie psychologiczne oraz grupy wsparcia. W Fundacji Mederi prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, na którą zgłaszają się głównie osoby mające trudności w relacjach z bliskimi, nie radzą sobie ze stresem w pracy, nie odczuwają satysfakcji z obecnego życia.
Patrycja Wudniak – psycholog, ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz rodzin. W Fundacji prowadzi wsparcie psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych.
Skip to content