empty_pic

Marta Kalbarczyk –  pedagog

empty_pic

Renata Kałucka – psycholog, psychoterapeuta, superwizor

empty_pic

Agnieszka Koczyk – psychoterapeutka, pedagog, socjoterapeutka

empty_pic

Małgorzata Kuszyk -Riley – psycholog, psychoterapeuta

empty_pic

Iwona Łabajczyk – pedagog specjalny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

empty_pic

Karolina Malanowska – psycholog, psychoterapeuta

empty_pic

Agnieszka Orenczuk – psycholog, psychoterapeuta

empty_pic

Magdalena Popiołek – psycholog, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny

empty_pic

Katarzyna Tyrluk – psycholog, socjoterapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

empty_pic

Anna Wierzbicka – pedagog, psycholog, psychoterapeuta