Przejdź do treści

Fundacja Mederi serdecznie zaprasza na kolejny już cykl 7 bezpłatnych webinarów dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.  Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

  

dla rodziców
webinary dla rodziców

  Zgłoszenie na webinaria dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

  1. Imię i nazwisko uczestnika:

  2. Adres mailowy uczestnika:

  3. Telefon kontaktowy uczestnika:

  PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA WARSZTATY ORAZ LINK DO LOGOWANIA NA ZOOMIE.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al.
  Dzieci Polskich 20,
  b) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w
  warsztatach umiejętności wychowawczych,
  c) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 RODO
  d) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w warsztatach, ich organizacji, ewaluacji,
  sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.
  e) Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  wycofaniem,
  f) Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do
  realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
  prawa powszechnie obowiązującego,
  g) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do
  swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

  Webinary z zakresu rozwoju dziecka

  Każde z webinarów  trwa 3 godziny dydaktyczne i poprowadzi je 2 specjalistów (wymiennie psycholog/pedagog/lekarz/prawnik).

  1) Jak budować i wzmacniać relacje w rodzinie, między rodzicami i dziećmi, między rodzeństwem? Jak wspólne spędzać czas? Jak komunikować wzajemne potrzeby?

   2) Jak radzić sobie z bardzo trudnymi emocjami złości, frustracji, lęku związanymi z rozwojem dziecka przedszkolnego? 

  3) Jaki wpływ na umiejętności wychowawcze rodziców mają doświadczenia, schematy, zachowania przenoszone przez rodziców na dzieci z rodziny pochodzenia ( zachowania przemocowe, agresja, brak uwagi ze strony rodziców, bagatelizowanie potrzeb dzieci, brak otwartości na własne emocje, bezradność i blokowanie emocji dzieci)?

   4) Jakie lęki przeżywają dzieci na różnych etapach swojego rozwoju? Co to są lęki rozwojowe i jakie są ich konsekwencje?

  5) Jak stawiać granice, jak ustalać zasady w rodzinie? Jakie konsekwencje dla rozwoju dziecka ma nie wprowadzania zasad w domu i w codziennym funkcjonowaniu rodziny?

   6) Jak radzić sobie z agresją u dzieci przedszkolnych? Kiedy szukać wsparcia i pomocy? Na co warto być uważnym?

  7) Aspekty medyczne i psychologiczne pandemii i jej konsekwencji na rozwój dziecka i jego codzienne funkcjonowanie oraz funkcjonowanie całej rodziny. 

  W trakcie zajęć osoby prowadzące poruszają również tak ważne aspekty w rozwoju jak m. in. czynniki wzmacniające i stymulujące rozwój dziecka, najbardziej charakterystyczne zaburzenia rozwojowe np. zaburzenia koncentracji uwagi, jąkanie, czynniki ryzyka przy opóźnieniu rozwoju dziecka, kary i nagrody jako metody wychowawcze; bezpośrednie i odległe skutki stosowania traumatyzujących metod wychowawczych.

  Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz kontaktowy,

  drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl

  lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15. 

   

   Warsztaty dla rodziców doskonalące umiejętności opiekuńczo – wychowawcze.

   Program psychoedukacyjny ,,Dobre wychowanie” przeznaczony jest dla rodziców dzieci w wieku 0-5 lat, którzy chcą poprawić swoje umiejętności wychowawcze.

   Program kierowany jest szczególnie do rodziców pochodzących z rodzin generacyjnych obciążonych problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy. Warsztaty będą niezwykłą okazją do przyjrzenia się swoim metodom wychowawczym z perspektywy własnych doświadczeń z okresu dzieciństwa.  W ramach cyklu cotygodniowym spotkań, uczestnicy będą mieli  szansę zweryfikowania własnej sytuacji rodzicielskiej i przećwiczenia  efektywnych metod wychowawczych. 

   W programie przewidziano dwie edycje – wiosenną i jesienną. W ramach każdej z nich odbędzie się 30 godzin warsztatowych. Każdy uczestnik przed zakwalifikowaniem do grupy odbędzie konsultację indywidualną. 

   Ponadto w obydwu edycjach programu realizowany jest równocześnie cykl sześciu 2-u godzinnych otwartych wykładów z zakresu medycznych, psychologicznych, pedagogicznych i socjalnych aspektów dotyczących pojawienia się dziecka w rodzinie oraz możliwości sprawowania nad nim prawidłowej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i harmonijny rozwój. 

   Wykłady skierowane będą do osób uczestniczących w warsztatach jak i wszystkich chętnych rodziców/opiekunów dzieci zainteresowanych konkretną tematyką. Każda osoba może uczestniczyć we wszystkich wykładach jak również wybrać sobie konkretny temat, który ją szczególnie zainteresuje. Po każdym wykładzie uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji ze specjalistą – wymiennie z lekarzem, psychologiem, pedagogiem itp. 

   Osoby uczestniczące w warsztatach i wykładach otrzymają specjalnie przygotowany poradnik pt. „Skuteczne wychowanie”, który jest  kompendium wiedzy na temat skutecznych metod wychowawczych, radzenia sobie z konfliktami, prawidłowych metod komunikacji z dzieckiem, etapów rozwojowych, skutecznych sposobów stawiania granic. 

   Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

    Skip to content