Aktualności

XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI: TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA

Aktualności

XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI
TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa 1 GRUDNIA 2018 godz. 9-17

Program konferencji:

Sesja I

Wprowadzenie do neuronauki emocji” dr n. med. Cezary Żechowski

Badania nad rolą przywiązania w kształtowaniu systemów emocjonalnych” dr n.med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.

Sesja II

Systemy emocjonalne w analizie marzeń sennych u dzieci, młodzieży i dorosłych” dr n. med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.

Dynamika systemów emocjonalnych  po stracie. Opis przypadku” Anna Saramowicz.  

Systemy neuroafektywne w traumie i psychozie. Opis przypadku” Anna Pawełczak-Bałata

Komentarz do opisu przypadków. Podsumowanie – dr n. med. Cezary Żechowski.

Sesja III

Dziecko jako obiekt seksualny dla dorosłego. Procedury medyczno-prawne i praca kliniczna”  dr Piotr Krzakowski (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

Sesja IV

Psychodrama analityczna : teoria i praktyka w tradycji francuskiej...” mgr Samir Fellak (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne).

Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

Zapisy na konferencje na formularzu zgłoszeniowym – kliknij tutaj
Koszt konferencji: do dnia 15 listopada: 170 zł od 16 listopada do 1 grudnia: 200 zł
(po zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia zostanie przesłana mailem informacja o zakwalifikowaniu na konferencję oraz dane do przelewu)

Liczba miejsc ograniczona

Fundacja Mederi Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa Tel: 22 111 00 36; 505 576 189 E-mail: mederi@czd.pl www.fundacjamederi.pl

Nabór do młodzieżowej grupy terapeutycznej

Aktualności, Gdzie szukać pomocy

FUNDACJA MEDERI
ogłasza nabór do
MŁODZIEŻOWEJ GRUPY TERAPEUTYCZNEJ (15 – 18 lat )

KOGO ZAPRASZAMY?
Grupa jest przeznaczona dla osób, które chciałaby poznać i zrozumieć siebie, swoją indywidualność, oraz relacje z bliskimi. Dedykujemy ją młodzieży, która nie jest pewna własnej wartości, czuje się nierozumiana, osamotniona, przeżywa często smutek bądź gniew i która jest gotowa do pracy nakierowanej na samopoznanie, wzrost samooceny, radzenie sobie z pojawiającymi się uczuciami oraz tworzenie bardziej satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi ( rodziną i rówieśnikami).

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ?
Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób.
Czas trwania sesji grupowej ( 2×45 minut z 15 minutową przerwą.)
Zaczynamy w momencie zebrania pełnego składu grupy (przewidywany czas październik/listopad 2018), zakończymy w czerwcu 2019.
Przed przyjęciem do grupy obowiązywać będą minimum dwie konsultacje indywidualne (dla nastolatka i jego rodziców).

PŁATNOŚCI.
Konsultacja indywidualna: 100 złotych (50 minut)
Koszt jednej sesji grupowej: 80 złotych (płatność w ratach jedno lub trzymiesięcznych)

PROWADZĄCY PSYCHOTERAPEUCI:
Kowalczyk Agnieszka: psychoterapeuta Gestalt, psycholog
Koczyk Agnieszka: psychoterapeuta psychodynamiczny i systemowy

MIEJSCE :
SIEDZIBA FUNDACJI MEDERI, ŚRÓDMIEŚCIE, ZŁOTA 7/20
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY POD NUMERAMI TELEFONÓW:
Koczyk Agnieszka 506 141 571
Kowalczyk Agnieszka 502 166 715
PROSIMY DZWONIĆ PO GODZINIE 20 STEJ

 

Regulamin konferenecji

Aktualności

REGULAMIN ZGŁOSZENIA I REJESTRACJI

XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA

SOBOTA, 01.12.2018 r.

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” WARSZAWA

1. Organizatorem 14. Konferencji Naukowej „Trauma dziecięca-terapia i interwencja” jest Fundacja Mederi z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.

2. Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjamederi.pl.

3. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są na dwa sposoby:

rejestracja na zaproszenie – przeznaczona dla osób, których udział w konferencji jest finansowany według odrębnie ustalonych zasad;

rejestracja ogólna odpłatna – przeznaczona dla pozostałych osób zainteresowanych udziałem w konferencji.

Rejestracja przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowa.

REJESTRACJA NA ZAPROSZENIE

4. Rejestracja na zaproszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie www.fundacjamederi.pl i wprowadzeniu kodu otrzymanego od organizatora.

5. Rejestracja na zaproszenie trwa od 24.09.2018 do 30.11.2018

6. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia osoba rejestrująca się na konferencji zostaje wpisana na listę uczestników.

7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane lub nie wzięły udziału w rejestracji na zaproszenie, mogą wziąć udział w rejestracji ogólnej.

REJESTRACJA OGÓLNA ODPŁATNA

8. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji rejestrują się wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fundacjamederi.pl

9. Rejestracja ogólna odpłatna trwa od 24.09.2018 r., do wyczerpania miejsc.

10. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostanie wysłany e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników oraz danymi do przelewu.

11. W przypadku otrzymania informacji o wpisaniu na listę uczestników powinna zostać uiszczona opłata rejestracyjna, zgodnie z procedurą opisaną w części „Opłaty rejestracyjne” niniejszego regulaminu.

12. Jeśli wyczerpie się limit miejsc, osoby zgłaszające, które nie otrzymają informacji o wpisaniu na listę uczestników dostaną informację o wpisaniu na listę rezerwową i ewentualnie dostaną mailowo informację o wpisaniu na listę uczestników w przypadku zwolnienia się miejsca, dalej w procedurze będzie miał zastosowanie pkt 11.

13. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w konferencji wzięła udział inna osoba. O tej zmianie należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora.

OPŁATY REJESTRACYJNE

14. Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:

170 złotych brutto – przy dokonaniu rejestracji do 15 listopada 2018

200 złotych brutto – przy dokonaniu rejestracji od 16 listopada do 01 grudnia 2018

Opłata jest bezzwrotna.

15. Po otrzymaniu informacji mailem, o wpisaniu na listę uczestników należy dokonać opłaty na numer konta Fundacji Mederi PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 z tytułem operacji: konferencja 2018, imię i nazwisko uczestnika

16. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Nieuregulowanie należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji, o wpisaniu na listę uczestników, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób zarejestrowanych do udziału w konferencji. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie.

17. Faktury wystawiamy po zatwierdzeniu opłaty konferencyjnej na koncie Fundacji Mederi oraz po otrzymaniu niezbędnych danych do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres).

18. Potwierdzenie otrzymania wpłaty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji.

INNE INFORMCJE

19. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,

b. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w konferencji.

c. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a, b RODO

d. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konferencji, jej organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.

e. Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

g. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

20. Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji będzie do odbioru w punkcie rejestracji.

21. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy

Aktualności

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

„TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA”
01.12.2018 r.
INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”, Al. DZIECI POLSKICH 20, WARSZAWA

KOSZT KONFERENCJI:

DO DNIA 15 LISTOPADA: 170 ZŁ

OD 16 LISTOPADA DO 1 GRUDNIA: 200 ZŁ

PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA KONFERENCJĘ ORAZ DANE DO PRZELEWU.

Regulamin konferencji

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Zawód/tytuł naukowy (wymagane)

MIEJSCE PRACY
Nazwa:

Adres:

REJESTRACJA DLA OSÓW Z KODEM:

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych konferencjach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

 

 

Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

Tel: 22 111 00 36; 505 576 189, E-mail: mederi@czd.pl

www.fundacjamederi.pl