All posts by Mederi

CEGIEŁKA TERAPEUTYCZNA

Aktualności

Fundacja Mederi poszukuje darczyńców dla 5 osób będących w terapii długoterminowej w celu zapewnienia tym osobom dalszego wsparcia terapeutycznego. Stąd też powstał pomysł poszukania wsparcia u ludzi „dobrej woli”, chętnych do pomocy innym. Objęcie naszych pacjentów opieką poprzez wsparcie terapeutyczne pozwala im uporać się z trudnościami, które są konsekwencją doznawanej krzywdy. Zrozumienie tego co ich spotkało i praca nad sobą prowadzą do życia, w którym świadomie funkcjonują. Przedstawiamy 5 cegiełek terapeutycznych: każdą z nich może wykupić sponsor dla konkretnej osoby dla osiągnięcia celu terapeutycznego przedstawionego na cegiełce. Jedna cegiełka to prowadzenie 10-cu jednogodzinnych sesji terapeutycznych.

Darczyńca otrzyma podziękowanie od Fundacji Mederi wraz z cegiełką i symbolicznym złotym medalem!

1 cegiełka = 10 sesji x 80 zł = 800 zł

W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie nazwy Państwa firmy:

– jako Sponsor na tablicy informacyjne w siedzibie Fundacji

– wpisanie na stronę internetową (nazwiska/logo) w zakładce Nasi Przyjaciele Sponsorzy

Istnieje możliwość odliczenia darowizny za cegiełkę przy rozliczeniu podatkowym, a co za tym idzie, zapłacenie niższego podatku.

Fundacja Mederi – Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS: 0000174444

Konto bankowe: PKO BP SA 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 tytuł przelewu: Darowizna – cegiełka nr…

Cegiełka nr 1 : Psychoterapia pozwala mi na budowanie bezpiecznego domu dla siebie i moich dzieci

Cegiełka nr 2: Psychoterapia pomaga mi w osiągnięciu stabilności i samodzielności

Cegiełka nr 3: Psychoterapia powoduje odzyskiwanie wiary w otaczający mnie świat i samą siebie

Cegiełka nr 4: Psychoterapia pozwala mi na budowanie poczucia własnej wartości

Cegiełka nr 5: Psychoterapia to zmniejszanie stanów lękowych i zaburzeń nastroju

Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Aktualności

Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, zwłaszcza dzieciom. Pomoc udzielana jest poprzez konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne oraz pomoc prawną. Z końcem marca rozpoczniemy też pomoc grupową dla dzieci, które doświadczyły przemocy lub były jej świadkiem oraz ich rodziców.

Obecnie realizowany projekt jest kontynuacją edycji z poprzednich lat i potrwa do listopada 2021 roku. Działania skierowane są do mieszkańców Warszawy.

Do udziału w projekcie można zgłaszać się drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

Zapraszamy serdecznie!

Nabór do grup rozwojowych

Aktualności

W pierwszych miesiącach 2021 roku rozpoczęliśmy nabór uczestników do grupy rozwojowej dla dzieci w wieku 8 – 10 lat doświadczających przemocy lub będących jej świadkiem.
Równolegle będą odbywały się zajęcia dla rodziców dzieci.
Nabór trwa do 31 marca 2021 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zajęcia dla dzieci dotyczyć będą m.in. takich zagadnień jak:
– umiejętność rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji,
– akceptacja siebie i własnego ciała,
– radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz rówieśniczymi,
– poczucie własnej wartości.

Zajęcia w grupie dla rodziców skupia się wokół takich zagadnień jak:
– rozumienie potrzeb i emocji swoich i swojego dziecka,
– trauma, której doświadcza dziecko skrzywdzone przemocą,
– jak komunikować się i mądrze wspierać dziecko z doświadczeniem przemocy.

Termin zajęć w 2021 roku: kwiecień – listopad (20 spotkań), poniedziałki w godz. 18.00-19.30
Miejsce: Fundacja Mederi, ul. Złota 7/20 (z uwagi na sytuację epidemiologiczną, dopuszczamy możliwość prowadzenia wszystkich zajęć lub części w formie online).

Zajęcia w grupie dziecięcej i w grupie dla rodziców prowadzone będą przez dwie osoby – psychologa/pedagoga/ psychoterapeutę.

Można zgłaszać się drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

Zapraszamy serdecznie!

Wsparcie rodzin

Aktualności

Projekt współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
W ramach niniejszego zadania koncentrujemy się na wsparciu i pomocy we wzmacnianiu samodzielności rodziców w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ochrony dziecka w sytuacjach kryzysowych.

Od 1 lipca 2020 roku rozpoczęliśmy:

 1. realizację specjalistycznych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych w celu diagnozy problemów oraz wsparciu i terapii rodzin, w tym zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej, a także rodzin zastępczych,
 2. realizację specjalistycznych spotkań rodzinnych pod nazwą Wsparcie Rodzin.

Ponadto, od 2021 roku planujemy przeprowadzenie:

 1.  warsztatów dla rodziców dotyczących zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka.
 2. przeprowadzenie grupy terapeutyczno – edukacyjnej dla dzieci

Dodatkowo planujemy spotkania integracyjno-rodzinne w celu modelowania pozytywnych zachowań w rodzinie, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, uczenia niezależności, wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

Zapraszamy do korzystania z w/w form wsparcia. Zapisy na konsultacje odbywają sie pod numerem telefonu: 22 111 00 36 lub 505 576 189 .

Webinarium “Ja w pandemii”

Aktualności

  Zgłoszenie na webinarium "Ja w pandemii"

  1. Imię i nazwisko uczestnika:

  2. Wiek uczestnika:

  3. Adres mailowy uczestnika:

  4. Telefon kontaktowy uczestnika:

  5. Czy posiada Pan/i dzieci? (jeśli tak to w jakim wieku)
  taknie

  4. Prosimy o zaznaczenie webinarów, w których Pani/Pan chciałaby/chciałby uczestniczyć
  5.12.2020r. godz. 9:00 – 14:00 (dla rodziców)5.12.2020r. godz. 14:00 – 19:00

  PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA WYBRANE WEBINARY ORAZ LINK DO LOGOWANIA NA WEBINARY.

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych konferencjach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

  Webinary

  Aktualności

   Zgłoszenie na webinary dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

   1. Imię i nazwisko uczestnika:

   2. Adres mailowy uczestnika:

   3. Telefon kontaktowy uczestnika:

   4. Prosimy o zaznaczenie webinarów, w których Pani/Pan chciałaby/chciałby uczestniczyć (można wybrać wszystkie opcje)
   Lęk: 03.10.2020 r. godz. 10:00- 12:15Stawianie granic dzieciom. Stawianie granic przez dzieci: 17.10.2020 r. godz. 10:00- 12:15

   PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA WYBRANE WEBINARY ORAZ LINK DO LOGOWANIA NA ZOOMIE.
   KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
   a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,
   b) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w webinarach,
   c) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 RODO
   d) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w webinarach, ich organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.
   e) Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   f) Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
   g) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

   Wsparcie telefoniczne w czasie pandemii

   Aktualności

   Fundacja Mederi oferuje bezpłatne telefoniczne wsparcie dla:

   – Rodziców którzy przebywają ze swoimi dziećmi w odizolowaniu co może powodować wiele trudności i napięć.

   – Dla osób przeżywających kryzys psychiczny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, m.in. silny lęk, obniżenie nastroju.

   W fundacji Mederi dla osób w kryzysie psychicznym adyżurują psychologowie, pedagodzy, terapeuci, lekarz pediatra i prawnik gotowi do wysłuchania, pomocy i wsparcia.

   Jako organizacja pozarządowa chcemy pomagać w tym trudnym czasie w miarę naszych możliwości, wszystkim tym, dla których ostatnie dni (i pewnie następne tygodnie) są bardzo trudne, wyczerpujące fizycznie i psychicznie.

   W sytuacji kryzysu psychicznego od poniedziałku do piątku między 11.00 a 13.00, można zadzwonić na telefon Fundacji Mederi 22 111 00 36, 505 576 189

   Kontakt mailowy kontakt@fundacjamederi.pl

   Grafik dyżurów telefonicznych:


   Dyżury telefoniczne 11.00-13.00
   Poniedziałek pedagog, socjoterapeuta
   Wtorek prawnik, psychoterapeuta
   Środa psychoterapeuta
   Czwartek lekarz pediatra, psycholog
   Piątek pedagog, socjoterapeuta

   Informacja o zawieszeniu konsultacji

   Aktualności


   Szanowni Państwo!


   Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną pragniemy poinformować, że od 16 marca do odwołania wstrzymujemy konsultacje indywidualne bezpośrednie.
   Jednocześnie informujemy, że dalszą pomoc i wsparcie będziemy kontynuować telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (np. skype). Wymaga to indywidualnego uzgodnienia. Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 505 576 189 lub e-mail: kontakt@fundacjamederi.pl.

   Bezpłatna grupa rozwojowa dla dzieci w wieku 8 – 10 lat i równolegle dla rodziców dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy

   Aktualności

   Korzyści z udziału w grupie dla dzieci:

   • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji
   • Lepsza akceptacja siebie i własnego ciała
   • Lepsze radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi
   • Nabycie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
   • Wzmocnienie poczucia własnej wartości

   Korzyści z udziału w grupie dla rodziców:

   • Zwiększenie umiejętności wychowawczych
   • Zrozumienie potrzeb i emocji swoich i swojego dziecka
   • Zwiększenie wiedzy nt. form krzywdzenia i traumy u dzieci oraz ich konsekwencji
   • Zwiększanie kompetencji w zakresie komunikacji z dzieckiem, które doznało przemocy
   • Wsparcie i możliwość korzystania z doświadczeń innych rodziców

   Termin zajęć: marzec – grudzień 2020 (20 spotkań), poniedziałki w godz. 17.30-19.00
   Miejsce: Fundacja Mederi, ul. Złota 7/20 w Warszawie
   Prowadzący: 2 osoby prowadzące – psycholog/pedagog, psychoterapeuta
   Zgłoszenie wymagane: tel. 22 111 00 36, 505 576 189, e-mail: kontakt@fundacjamederi.pl
   Nabór do grupy – styczeń-marzec 2020 r.
   Chętnych rodziców zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne.
   Ilość miejsc ograniczona!

   Ulotka informacyjna

   Projekt współfinansuje m. st. Warszawa
   Skip to content