All posts by Mederi

Na pomoc UKRAINIE

Aktualności

Wychodząc na przeciw ogromnym potrzebom związanym z wojną na Ukrainie, chcemy stworzyć:

📌MIEJSCE SPOTKAŃ DLA RODZIN Z DZIEĆMI Z UKRAINY

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA RODZINY Z DZIEĆMI, KTÓRE WYJECHAŁY Z UKRAINY I CHCIAŁYBY SIĘ SPOTKAĆ, POZNAĆ, POBYĆ RAZEM.

DZIECI BĘDĘ MOGŁY SIĘ SPOTKAĆ Z RÓWIEŚNIKAMI I POBAWIĆ.

🗓Soboty godz. 15.00-17.00, Fundacja Mederi, Ul. Złota 7/20

Zgłoszenia wymagane: kontakt@fundacjamederi.pl (Liczba miejsc ograniczona)

📌MICЦE ЗУСТРІЧІ СІМЕЙ З ДІТЬМИ З УКРАЇНИ

Кількість місць обмежена Запрошуємо на зустріч сімей з дітьми, які були змушені покинути рідний дім, і разом провести час.

Ваші діти зможуть познайомитись з однолітками та погратись.

🗓Місце та час зустрічі: щосуботи з 15:00-17:00.

АДРЕСА: Fundacja Mederi, Ul. Złota 7/20

Необхідні додатки: kontakt@fundacjamederi.pl

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Aktualności

  Zgłoszenie na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

  1. Imię i nazwisko uczestnika:

  2. Adres mailowy uczestnika:

  3. Telefon kontaktowy uczestnika:

  PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA WARSZTATY ORAZ LINK DO LOGOWANIA NA ZOOMIE.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al.
  Dzieci Polskich 20,
  b) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w
  warsztatach umiejętności wychowawczych,
  c) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 RODO
  d) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w warsztatach, ich organizacji, ewaluacji,
  sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.
  e) Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  wycofaniem,
  f) Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do
  realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
  prawa powszechnie obowiązującego,
  g) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do
  swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

  Zgłoszenie na webinarium dla rodziców

  Aktualności
  Girl in a jacket

   Zgłoszenie na webinarium dla rodziców

   1. Imię i nazwisko uczestnika:

   2. Adres mailowy uczestnika:

   3. Telefon kontaktowy uczestnika:

   WEBINARIUM DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU SZKOLNYM:
   JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA – Sobota, 19.06.21 godz. 18.00-21.00

   PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA WYBRANE WEBINARY ORAZ LINK DO LOGOWANIA NA ZOOMIE.
   KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
   a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,
   b) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w webinarach,
   c) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 RODO
   d) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w webinarach, ich organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.
   e) Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   f) Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
   g) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

   Webinary dla rodziców

   Aktualności
   ulotka

    Zgłoszenie na webinary dla rodziców

    1. Imię i nazwisko uczestnika:

    2. Adres mailowy uczestnika:

    3. Telefon kontaktowy uczestnika:

    4. Prosimy o zaznaczenie webinarów, w których Pani/Pan chciałaby/chciałby uczestniczyć

    WEBINARY DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH:
    JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI DZIECKA – Sobota, 22.05.21 godz. 9.00-12.00JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA – Sobota, 12.06.21 godz. 9.00-12.00

    WEBINARY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU SZKOLNYM:
    JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI DZIECKA – Sobota, 22.05.21 godz. 12.30-15.30JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA – Sobota, 12.06.21 godz. 12.30-15.30

    PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA WYBRANE WEBINARY ORAZ LINK DO LOGOWANIA NA ZOOMIE.

    KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
    a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,
    b) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w webinarach,
    c) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 RODO
    d) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w webinarach, ich organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.
    e) Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
    f) Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
    g) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

    CEGIEŁKA TERAPEUTYCZNA

    Aktualności

    Fundacja Mederi poszukuje darczyńców dla 5 osób będących w terapii długoterminowej w celu zapewnienia tym osobom dalszego wsparcia terapeutycznego. Stąd też powstał pomysł poszukania wsparcia u ludzi „dobrej woli”, chętnych do pomocy innym. Objęcie naszych pacjentów opieką poprzez wsparcie terapeutyczne pozwala im uporać się z trudnościami, które są konsekwencją doznawanej krzywdy. Zrozumienie tego co ich spotkało i praca nad sobą prowadzą do życia, w którym świadomie funkcjonują. Przedstawiamy 5 cegiełek terapeutycznych: każdą z nich może wykupić sponsor dla konkretnej osoby dla osiągnięcia celu terapeutycznego przedstawionego na cegiełce. Jedna cegiełka to prowadzenie 10-cu jednogodzinnych sesji terapeutycznych.

    Darczyńca otrzyma podziękowanie od Fundacji Mederi wraz z cegiełką i symbolicznym złotym medalem!

    1 cegiełka = 10 sesji x 80 zł = 800 zł

    W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie nazwy Państwa firmy:

    – jako Sponsor na tablicy informacyjne w siedzibie Fundacji

    – wpisanie na stronę internetową (nazwiska/logo) w zakładce Nasi Przyjaciele Sponsorzy

    Istnieje możliwość odliczenia darowizny za cegiełkę przy rozliczeniu podatkowym, a co za tym idzie, zapłacenie niższego podatku.

    Fundacja Mederi – Organizacja Pożytku Publicznego

    Nr KRS: 0000174444

    Konto bankowe: PKO BP SA 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 tytuł przelewu: Darowizna – cegiełka nr…

    Cegiełka nr 1 : Psychoterapia pozwala mi na budowanie bezpiecznego domu dla siebie i moich dzieci

    Cegiełka nr 2: Psychoterapia pomaga mi w osiągnięciu stabilności i samodzielności

    Cegiełka nr 3: Psychoterapia powoduje odzyskiwanie wiary w otaczający mnie świat i samą siebie

    Cegiełka nr 4: Psychoterapia pozwala mi na budowanie poczucia własnej wartości

    Cegiełka nr 5: Psychoterapia to zmniejszanie stanów lękowych i zaburzeń nastroju

    Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

    Aktualności

    Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, zwłaszcza dzieciom. Pomoc udzielana jest poprzez konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne oraz pomoc prawną. Z końcem marca rozpoczniemy też pomoc grupową dla dzieci, które doświadczyły przemocy lub były jej świadkiem oraz ich rodziców.

    Obecnie realizowany projekt jest kontynuacją edycji z poprzednich lat i potrwa do listopada 2021 roku. Działania skierowane są do mieszkańców Warszawy.

    Do udziału w projekcie można zgłaszać się drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

    Zapraszamy serdecznie!

    Nabór do grup rozwojowych

    Aktualności

    W pierwszych miesiącach 2021 roku rozpoczęliśmy nabór uczestników do grupy rozwojowej dla dzieci w wieku 8 – 10 lat doświadczających przemocy lub będących jej świadkiem.
    Równolegle będą odbywały się zajęcia dla rodziców dzieci.
    Nabór trwa do 31 marca 2021 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

    Zajęcia dla dzieci dotyczyć będą m.in. takich zagadnień jak:
    – umiejętność rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji,
    – akceptacja siebie i własnego ciała,
    – radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz rówieśniczymi,
    – poczucie własnej wartości.

    Zajęcia w grupie dla rodziców skupia się wokół takich zagadnień jak:
    – rozumienie potrzeb i emocji swoich i swojego dziecka,
    – trauma, której doświadcza dziecko skrzywdzone przemocą,
    – jak komunikować się i mądrze wspierać dziecko z doświadczeniem przemocy.

    Termin zajęć w 2021 roku: kwiecień – listopad (20 spotkań), poniedziałki w godz. 18.00-19.30
    Miejsce: Fundacja Mederi, ul. Złota 7/20 (z uwagi na sytuację epidemiologiczną, dopuszczamy możliwość prowadzenia wszystkich zajęć lub części w formie online).

    Zajęcia w grupie dziecięcej i w grupie dla rodziców prowadzone będą przez dwie osoby – psychologa/pedagoga/ psychoterapeutę.

    Można zgłaszać się drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

    Zapraszamy serdecznie!

    Wsparcie rodzin

    Aktualności

    Projekt współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
    W ramach niniejszego zadania koncentrujemy się na wsparciu i pomocy we wzmacnianiu samodzielności rodziców w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ochrony dziecka w sytuacjach kryzysowych.

    Od 1 lipca 2020 roku rozpoczęliśmy:

    1. realizację specjalistycznych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych w celu diagnozy problemów oraz wsparciu i terapii rodzin, w tym zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej, a także rodzin zastępczych,
    2. realizację specjalistycznych spotkań rodzinnych pod nazwą Wsparcie Rodzin.

    Ponadto, od 2021 roku planujemy przeprowadzenie:

    1.  warsztatów dla rodziców dotyczących zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka.
    2. przeprowadzenie grupy terapeutyczno – edukacyjnej dla dzieci

    Dodatkowo planujemy spotkania integracyjno-rodzinne w celu modelowania pozytywnych zachowań w rodzinie, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, uczenia niezależności, wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

    Zapraszamy do korzystania z w/w form wsparcia. Zapisy na konsultacje odbywają sie pod numerem telefonu: 22 111 00 36 lub 505 576 189 .