Przejdź do treści

Webinary

 • przez

  Zgłoszenie na webinary dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

  1. Imię i nazwisko uczestnika:

  2. Adres mailowy uczestnika:

  3. Telefon kontaktowy uczestnika:

  4. Prosimy o zaznaczenie webinarów, w których Pani/Pan chciałaby/chciałby uczestniczyć (można wybrać wszystkie opcje)

  Lęk: 03.10.2020 r. godz. 10:00- 12:15Stawianie granic dzieciom. Stawianie granic przez dzieci: 17.10.2020 r. godz. 10:00- 12:15

  PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA WYBRANE WEBINARY ORAZ LINK DO LOGOWANIA NA ZOOMIE.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,
  b) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w webinarach,
  c) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 RODO
  d) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w webinarach, ich organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.
  e) Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  f) Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  g) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

  Skip to content