Wielki Słoń” to program profilaktyki I – rzędowej dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli. Jest to realna odpowiedź na rosnącą potrzebę działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec dzieci na terenie placówek oświatowych.

Celem tego kompleksowego programu jest  zbudowanie parasolu ochronnego przed krzywdzeniem dzieci poprzez edukację, rozpoznawanie, zapobieganie  i wczesną interwencję w zespole dziecka krzywdzonego.

.

Uczestnikami programu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które podczas zajęć zdobywają umiejętności niezbędne do ochrony przed przemocą. Drugą grupą uczestników jest kadra pedagogiczna przedszkoli. Podczas warsztatów i konsultacji będzie miała ona okazję doskonalić swoje umiejętności rozpoznawania czynników związanych z rozwojem dzieci oraz podnosić kompetencje takie jak np. techniki komunikacji i mediacji w sytuacjach trudnych. Rodzice, którzy stanowią trzecią grupę uczestników, wzmocnią swoje umiejętności rodzicielskie, będące podstawą ochrony dziecka przed przemocą. 

W ramach finansowania przez Urząd Miasta st. Warszawy w programie wezmą udział  cztery przedszkola z dzielnicy Mokotów: Przedszkole nr. 199 przy ul. Bukietowej 10, przedszkole nr. 193 przy ul. Odyńca 61, przedszkole nr. 278 przy ul. Tatrzańskiej 3, przedszkole nr. 275 przy ul. Piwarskiego 5, przedszkole nr. 144 przy ul. Wiktorska 95/97, Przedszkole nr. 145 przy ul. Goszczyńskiego 17a. 

Więcej informacji o programie uzyskać można kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

Serdecznie zapraszamy!