Przejdź do treści

„Wielki Słoń” to program profilaktyki I – rzędowej dla dzieci, rodziców i przedszkoli. Jest to realna odpowiedź na rosnącą potrzebę działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec dzieci na terenie placówek oświatowych.

Celem tego kompleksowego programu jest  zbudowanie parasolu ochronnego przed krzywdzeniem dzieci poprzez edukację, rozpoznawanie, zapobieganie  i wczesną interwencję.

Uczestnikami programu są dzieci w wieku 3 – 6 lat, które podczas zajęć zdobędą umiejętności niezbędne do ochrony przed przemocą. Druga grupa uczestników to kadra pedagogiczna przedszkoli. Podczas warsztatów i konsultacji będzie miała ona okazję doskonalić swoje umiejętności rozpoznawania czynników związanych z rozwojem dzieci oraz podnosić kompetencje takie jak np. techniki komunikacji i mediacji w sytuacjach trudnych. Rodzice, którzy stanowią trzecią grupę uczestników, wzmocnią swoje umiejętności rodzicielskie, będące podstawą ochrony dziecka przed przemocą. 

 

Wielki Słoń

Program współfinansowany jest przez Urząd Miasta st. Warszawy. 

Więcej informacji o programie uzyskać można kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

Serdecznie zapraszamy!

    projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa
    Skip to content