Zarząd Fundacji

Joanna Cielecka-Kuszyk – Prezes Zarządu
Joanna Gasiuk Barcellona – Członek Zarządu
Maria Szarras-Czapnik – Członek Zarządu
Małgorzata Majchrzak – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Józef Ryżko – Przewodniczący
Konrad Rychliński – Wiceprzewodniczący
Agnieszka Złota – Sekretarz

Fundatorzy

Dr n. med Joanna Cielecka-Kuszyk
Doc dr hab. Elżbieta Czarnowska
Prof. dr hab. Józef Ryżko
Jerzy Rosiński