Fundacja Mederi jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ludzi różnych zawodów, chcących pracować na rzecz dziecka i jego rodziny.

Nie dysponuje żadnym kapitałem początkowym, jednak działalność swoją utrzymuje od siedmiu lat dzięki swoim programom autorskim.

Prowadzi środowiskowe programy dla rodzin potrzebujących wsparcia, profilaktyczne programy w żłobkach i przedszkolach, edukacyjne programy w szkołach oraz programy wsparcia dla dzieci hospitalizowanych.
Organizuje konferencje i opracowuje poradniki dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jest członkiem warszawskiej sieci pomocy dzieciom i poszukuje nowej siedziby na zorganizowanie Centrum Diagnozy i Terapii.

Fundacja Mederi postawiła sobie za cel:

  • wspieranie wszelkich form pomocy zmierzających do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka (zespołu dziecka krzywdzonego)
  • tworzenie polityki służby zdrowia wobec zespołu dziecka krzywdzonego
  • ujednolicenie sposobów postępowania instytucjonalnego
  • wdrożenie mechanizmów pomocy prawnej
  • interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego
  • udzielanie wsparcia psychologicznego, medycznego, prawnego i pedagogicznego dzieciom i rodzinom, które są ofiarami przemocy

Wszelkie środki na realizację wyznaczonych celów Fundacja zdobywa dzięki uczestnictwu w rozmaitych programach, dzięki wsparciu darczyńców i pracy wolontariuszy.