Przejdź do treści

Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

  • przez

Projekt współfinansowany przez M. St. Warszawę. Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, zwłaszcza dzieciom. Pomoc udzielana jest poprzez konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne oraz pomoc prawną. Od marca 2019 roku kontynuujemy również pomoc w formie zajęć grupowych dla dzieci, które doświadczyły przemocy lub były jej świadkiem oraz ich rodziców.

Obecnie realizowany projekt jest kontynuacją edycji z poprzednich lat i potrwa do listopada 2021 roku. Działania skierowane są do mieszkańców Warszawy.

Projekt współfinansuje m.st.Warszawa

ulotka grupa rodzice i dzieci 2019

Skip to content