Dobre praktyki

„Dobre wychowanie”

Dobre praktyki

Co piąte dziecko w Europie jest wykorzystywane seksualnie. Tymczasem w Polsce tylko połowa rodziców rozmawia z dziećmi o zagrożeniach związanych z przemocą seksualną. Zapraszamy do obejrzenia spotu kampanii społecznej Fundacji Dzieci Niczyje.

Czytaj dalej

/SPOT/ „Dzieciństwo bez przemocy”

Dobre praktyki

Zapraszamy do obejrzenia spotu kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy” zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), fundację Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Czytaj dalej

/SPOT/ „Kocham. Mam czas”

Dobre praktyki

Czy zdarza Ci się, że kolejny raz masz ważniejsze obowiązki niż czas dla Twojego dzieckiem? Czy poświęcasz wystarczająco dużo uwagi swojemu dziecku? Niezależnie jakiej odpowiedzi udzieliłeś zapraszamy do obejrzenia spotu kampanii „Kocham mam czas” Krajowego Centrum Kompetencji.

Czytaj dalej