/SPOT/ „Dzieciństwo bez przemocy”

25 kwietnia 2015 Dobre praktyki
kalejdoskop-praw-dziecka-ikona

Zapraszamy do obejrzenia spotu kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy” zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), fundację Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.