Przejdź do treści

WIELKI SŁOŃ

  • przez

Program profilaktyczny “Wielki Słoń” w edycji z 2015 roku realizowany był na terenie Dzielnicy Warszawa Mokotów w następujących przedszkolach:

  • Przedszkole nr 190 ul. Racławicka 30 a
  • Przedszkole nr 349 ul. Barcelońska 8
  • Przedszkole nr 191 ul. Zawrat 22
  • Przedszkole nr 144 ul. Wiktorska 95/97
  • Przedszkole nr 300 ul. Portofino 4

Program składał się z interaktywnych modułów i obejmował działaniem trzy grupy odbiorców:

Dla dzieci ćwiczenie umiejętności społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyrażanie własnego zdania, stawianie granic, radzenie sobie w trudnych sytuacjach (zajęcia dla dzieci w przedszkolu – 6 zajęć po ok. 45 minut).

Dla rodziców – wzmocnienie umiejętności rodzicielskich poprzez psychoedukację rodziców w zakresie stymulowania optymalnego rozwoju dziecka (spotkania z rodzicami – 2 spotkania, wstępne 1h, warsztat 2h ).

Dla wychowawców – doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dziecka, edukacja, zapobieganie oraz rozpoznawanie i wczesna interwencja w zespole dziecka krzywdzonego, poniesienie kompetencji wychowawców przedszkola z punktu widzenia uzależnień i przemocy (spotkania z wychowawcami – 2 spotkania, wstępne 1h, warsztat 3h).

Przedszkola na terenie Mokotowa w których przeprowadziliśmy już program w poprzednich edycjach m.in.przedszkola nr: 142, 145, 147, 149, 193, 199, 228, 244, 274, 278, 294, 299, 311, 330

Skip to content