Przejdź do treści

Webinary dla rodziców

 • przez
ulotka

  Zgłoszenie na webinary dla rodziców

  1. Imię i nazwisko uczestnika:

  2. Adres mailowy uczestnika:

  3. Telefon kontaktowy uczestnika:

  4. Prosimy o zaznaczenie webinarów, w których Pani/Pan chciałaby/chciałby uczestniczyć

  WEBINARY DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH:

  JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI DZIECKA – Sobota, 22.05.21 godz. 9.00-12.00JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA – Sobota, 12.06.21 godz. 9.00-12.00

  WEBINARY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU SZKOLNYM:

  JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI DZIECKA – Sobota, 22.05.21 godz. 12.30-15.30JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA – Sobota, 12.06.21 godz. 12.30-15.30

  PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA WYBRANE WEBINARY ORAZ LINK DO LOGOWANIA NA ZOOMIE.


  KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,
  b) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w webinarach,
  c) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 RODO
  d) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w webinarach, ich organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.
  e) Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  f) Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  g) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

  Skip to content