Przejdź do treści

“Utracone dzieciństwo wbrew prawom dziecka”

  • przez

Na świecie
“W wielu krajach świata miliony dzieci codziennie doświadcza ucisku ze strony dorosłych. Co jakiś czas środki masowego przekazu informują nas o łamaniu praw dzieck<a, ale o większości takich wydarzeń nie dowiadujemy się nigdy.
Dziecko przychodzi na świat maleńkie i bezbronne. Od chwili narodzin potrzebuje szczególnej troski i opieki ze strony dorosłych, zwłaszcza rodziców. Wymaga nie tylko zaspokajania potrzeb fizjologicznych, ale przede wszystkim miłości i poczucia bezpieczeństwa. Tylko w takich warunkach dziecko może się prawidłowo rozwijać, zdobywać nowe umiejętności i uczyć się samodzielności. Pozbawione odpowiedniej opieki i wsparcia bezpowrotnie traci najważniejsze lata swego życia.”

Przeczytaj cały artykuł

Skip to content