/SPOT/ „Słowa ranią na całe życie”

20 czerwca 2015 Dobre praktyki
kalejdoskop-praw-dziecka-ikona

Akcja „Słowa ranią na całe życie” to kampania społeczna przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje oraz organizacje zrzeszone w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. Zapraszamy do wysłuchania spotu radiowego.