/SPOT/ Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci

31 stycznia 2016 Dobre praktyki

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego działania Rady Europy w zaresie ochrony praw dziecka. Dzieci maja takie samo prawo jak dorośli do poszanowania ich ludzkiej godności i integralności fizycznej oraz do równej ochrony prawnej.