/SPOT/ „Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy”

14 sierpnia 2015 Dobre praktyki
kalejdoskop-praw-dziecka-ikona

16 października 2014 roku ruszyła kolejna kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci.