Przejdź do treści

Dorosły uczeń w szkole.

  • przez

Obowiązek nauki zgodnie z konstytucją i ustawą o systemie oświaty trwa w Polsce do ukończenia 18 lat. W szkołach ponadgimnazjalnych jest wielu dorosłych uczniów, których już ten obowiązek nie dotyczy i nie chroni. Są dorośli i w świetle obowiązującego prawa (art 10 Kodeksu cywilnego) mają tzw. pełną zdolność do czynności prawnych, zatem ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny i decyzje.

Dorosły uczeń może być skreślony z listy uczniów, ale musi to być uzasadniona decyzja administracyjna, od której można się odwołać do sądu administracyjnego.

Dorosły uczeń może samodzielnie usprawiedliwiać nieobecności. Procedura powinna być opisana w statucie szkoły. Może też życzyć sobie, aby informacje jego dotyczące (w tym np. oceny) nie były nikomu ujawniane. Lepiej, jeżeli zrobi to w porozumieniu z rodzicami, żeby nie było to dla nich zaskoczeniem.

Opracowanie Elżbieta Czyż Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Skip to content