Przejdź do treści

Fundacja Mederi realizuje program współfinansowany ze środków m.st. Warszawa pt.: „ZATRZYMAJ PRZEMOC – system wsparcia pracowników prywatnych żłobków, klubów dziecięcych oraz punktów dziennego opiekuna na terenie Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci”.

Celem projektu jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, edukacja, zapobieganie oraz rozpoznawanie i wczesna interwencja w zespole dziecka krzywdzonego.

Program "Zatrzymaj Przemoc"

 

W ramach programu odbywają się szkolenia – webinaria z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dziecka oraz procedury „Niebieskie Karty” (dwa moduły: psychologiczny i prawno-medyczny),  superwizje, konsultacje eksperckie.

Termin realizacji projektu:  aktualnie prowadzimy rekrutację na 2023 rok  

Miejsce: Fundacja Mederi, ul. Złota 7/20 lub na terenie zgłoszonej placówki.

Więcej informacji o programie uzyskać można kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

Serdecznie zapraszamy!

    m.st.Warszawa
    Skip to content