Przejdź do treści

Psychoterapia par

Terapia pary lub małżeńska to rozmowa, w której terapeuta pomaga partnerom powiedzieć oraz usłyszeć o wzajemnych uczuciach, myślach, potrzebach i pragnieniach, a także motywach różnych działań i przyczynach tego, co dzieje się w relacji. Taka rozmowa ma pomóc zrozumieć drugą osobę i to, jaki każdy z partnerów ma wkład w związek. Wówczas można podejmować decyzje o zmianach. Motywem spotkań jest najczęściej chęć poprawy funkcjonowania związku. Terapia par pomaga uporać się z zaistniałym w relacji problemem. Stanowi również dla uczestników ważne doświadczenie, pozwalające każdemu z nich na lepsze funkcjonowanie również w innych ważnych obszarach. Dla pary terapia stanowi doświadczenie umożliwiające lub pogłębiające wzajemne zrozumienie i wzmacniające relację w sposób niezagrażający autonomii partnerów. Terapeuta dba o to, aby każda osoba miała możliwość nazwania swoich myśli i uczuć, ośmiela do bardziej bezpośredniego wypowiadania się oraz dzieli się swoimi spostrzeżeniami, co umożliwia parze rozwój i pozwala na poprawę niefunkcjonalnych wzorców relacji.

Psychoterapia rodzin

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. W terapii rodzinnej niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych. W zależności od problemów, na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodziny. Czasem mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci. Jest to uzgadniane z poszczególnymi członkami rodziny.

Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają innej formy pomocy, terapeuta wskaże osobę z zespołu, u której można będzie uzyskać wsparcie. 

 

Więcej informacji uzyskać można kontaktując się telefonicznie bądź mailowo z sekretariatem Fundacji.

Tel: 22 111 00 36; 505 576 189

E-mail: kontakt@fundacjamederi.pl

Sekretariat czynny: pon.-pt. w godz. 9.00-15.00

Koszt konsultacji to 240 – 280 zł.

 

Konsultacji dla par i rodzin udzielają:

Agnieszka Bałdyga

Małgorzata Kuszyk – Riley

Agnieszka Orenczuk

 

 

Skip to content