Przejdź do treści
baner

Fundacja Mederi (łac. mederi=pomagać, zapobiegać, leczyć) jest organizacją pozarządową pożytku publicznego. Powstała w 2003 roku na terenie szpitala pediatrycznego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Celem jej działania jest ochrona dzieci przed przemocą. 

Tylko w 2021 roku  w Fundacji Mederi pomoc i wsparcie znalazło  ponad 1000 osób.

Zespół Fundacji to specjaliści różnych uzupełniających się dziedzin – lekarze pediatrzy, prawnik, psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, superwizorzy, mediatorzy oraz pracownik socjalny. 

Fundacja Mederi jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, bierze udział w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grupach roboczych w ramach procedur “Niebieskie Karty”. Fundacja Mederi jest członkiem Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście. Realizuje współfinansowany przez m.st. Warszawę program mający na celu  zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzinom dotkniętym przemocą. 

Od 2004 roku Fundacja Mederi regularnie prowadzi program profilaktyczny “Wielki Słoń” realizowany w przedszkolach. Również od 2004 roku organizuje coroczne konferencje naukowe odbywające się na terenie Centrum Zdrowia Dziecka oraz warsztaty i webinary dla profesjonalistów i rodziców. 

Programy dotychczasowych konferencji można znaleźć tutaj: konferencje Mederi

Skip to content