Małgorzata Kuszyk – Riley – magister nauk społecznych i psychologii na Uniwersytecie Paris V Descartes w Paryżu. Absolwentka podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii zakończonego certyfikatem w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Doświadczenie w pracy we Francji m.in. w zespole interdyscyplinarnym w Centrum Medyczno-Psychologiczno-Pedagogicznym Claude Bernard w Paryżu, w Assotiation Santé Mental ASM13 w Paryżu – Centrum Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie pracy z dziećmi i dorosłymi również m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży ZOZ Warszawa-Wola, współpracuje z Fundacją Mederi, Fundacją Poliklinika Korczakowska oraz Instytutem Psychoanalizy i Psychoterapii. W poradni zajmuje się dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracuje także w j. angielskim i francuskim.

Agnieszka Koczyk – psychoterapeutka, pedagog, socjoterapeutka. Absolwentka całościowego szkolenia podyplomowego z zakresu psychoterapii organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację Rozwoju Terapii Rodzin ,,Na Szlaku”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach terapeutycznych, oświatowych, organizacjach pozarządowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, oraz terapię rodzin i par. Dodatkowo prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty dla rodziców, oraz szkolenia dla specjalistów zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Zawodowo interesują ją procesy rodzinne i psychoterapia osób po doświadczeniu traumy.

Magdalena Popiołek – psycholog, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w ramach klubiku pozalekcyjnego, zajęcia dla dzieci z elementami socjoterapii. Realizator programu „Pedagog Rodzinny” przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych, z dziećmi chorymi lub niepełnosprawnymi intelektualnie, wychowujący dzieci małe nie uczęszczające do żłobka czy przedszkola. 

Aktualnie realizator Programu Rozwoju Osobistego Mam-skierowanego do rodzin. W ramach ww. programu współprowadząca zajęcia rozwoju osobistego, zajęcia integracyjne oraz warsztaty ogólnorozwojowe.

Agnieszka Orenczuk – psycholog. Ukończyła podyplowowe szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenia z zakresu pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy, a także szkolenia z zakresu diagnozy i terapii  dzieci wykorzystywanych seksualnie. Od 2009 roku współpracuje z Fundacją Mederi, gdzie koordynuje i realizuje programy profilaktycznew ramach których pracuje z dziećmi i prowadzi warsztaty dla rodziców.  Prowadzi psychoterapię dzieci, osób dorosłych, rodzin.

Aleksandra Jędrzejczak – psychoterapeutka, ukończyła czteroletnie szkolenie w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat European Association for Gestalt Therapy, który daje gwarancję wysokiej jakości procesu kształcenia i potwierdza kompetencje psychoterapeuty Gestalt. Specjalizuje się w pracy z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc. Pracuje w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidulaną, wsparcie psychologiczne oraz grupy wsparcia. W Fundacji Mederi prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, na którą zgłaszają się głównie osoby mające trudności w relacjach z bliskimi, nie radzą sobie ze stresem w pracy, nie odczuwają satysfakcji z obecnego życia.

Iwona Łabajczyk – pedagog specjalny, specjalizacja: pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs trenerski w zakresie warsztatu grupowego w Szkole Trenerskiej Fundacji Synapsis, Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Fundacji Etoh, Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogiczno-prawnego do pracy z trudną młodzieżą, posiada doświadczenie pracy jako asystent rodzinny w ramach Europejskiego projektu „Asystent rodzinny”, realizator programów: „Maminki”, Wielki Słoń, Razem Więcej;  nauczyciel mianowany, koordynator programu szkoleniowego oraz programu lojalnościowego Miasto Korzyści dla placówek wsparcia dziennego w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Marcin Koczyk – psycholog (U.K.S.W.), certyfikowany psychoterapeuta i analityk grupowy (I.G.A.R.), specjalista ds. psychoprofilaktyki (T.P.). Członek zwyczajny Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, delegat do Polskiej Rady Psychoterapii, członek Sekcji Naukowej Fundacji „Mederi”. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim psychoterapią indywidualną i grupową. Dodatkowo prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców oraz psychologów, pedagogów i wychowawców. Autor kilku publikacji popularnonaukowych. W obrębie jego szczególnych zainteresowań zawodowych znajdują się zagadnienia dotyczące zdolności do symbolizacji doświadczeń w procesie rozwoju jednostki i grupy.