Przejdź do treści

Celem programu profilaktycznego “Razem Lepiej” jest kształtowanie umiejętności społecznych dzieci rozpoczynających naukę w szkole i profilaktyka zachowań ryzykownych,   w tym przemocowych. 

Działania, podejmowane w ramach programu, mają na celu wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę oraz adaptacji dzieci do warunków szkolnych na etapie  nauczania początkowego.

Program składa się z trzech modułów: zajęcia profilaktyczne dla dzieci szkół podstawowych na poziomie klas 0-2, warsztat dla rodziców, warsztat dla nauczycieli i kadry wspomagającej oraz konsultacji indywidualnych dla dzieci, rodziców i  nauczycieli. 

Zajęcia dla dzieci obejmują takie obszary jak rozwijanie umiejętności społecznych, zapobieganie agresji, przemocy, stawianie granic, radzenie sobie w trudnej sytuacji agresji rówieśniczej, uświadomienie różnic między złością, lękiem, smutkiem. 

Program "Razem Lepiej"

Zajęcia dla dzieci obejmują takie obszary jak rozwijanie umiejętności społecznych, zapobieganie agresji i przemocy, stawianie granic, radzenie sobie w trudnej sytuacji agresji rówieśniczej, uświadomienie różnic między złością, lękiem, smutkiem. 

W ramach zajęć dla nauczycieli i kadry wspomagającej odbywają się: 

  • Warsztat szkoleniowy dot. tematyki komunikacji i mediacji w zakresie możliwości rozwiązywania konfliktu i profilaktyki przemocy. 

  • Zajęcia seminaryjno – wykładowe dla nauczycieli i kadry wspomagającej poświęcone zapoznaniu ich z symptomatologią zespołu dziecka krzywdzonego oraz procedurami interwencyjnymi w przypadku podejrzenia bądź diagnozy krzywdzenia dziecka w rodzinie w kontekście nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. 

Program dla rodziców obejmuje: 

  • Zajęcia wstępne dla rodziców dzieci biorących udział w programie. Służą opisaniu rodzicom założeń i celu programu. 

  • Zajęcia seminaryjno – warsztatowe dla rodziców dzieci uczestniczących w programie po zajęciach z dziećmi przybliżające etapy rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym ( m. in. potrzeby fizjologiczne, negatywizm, upór, onanizm, fantazje). Podczas zajęć rodzice będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat faz rozwojowych dzieci oraz trudności z tym związanych (złość, lęk, agresja i przemoc).

Więcej informacji o programie uzyskać można kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

    Skip to content