„Wsparcie dziecka i jego rodziny”
to projekt skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
potrzebujących wsparcia specjalistycznego,  w tym do rodzin zagrożonych umieszczeniem
dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej, a także
rodzin zastępczych.

Projekt jest finansowany ze
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu, który realizowany jest od sierpnia 2023 roku do grudnia 2025 roku, rodziny z woj. mazowieckiego mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w formie:

  • wsparcie doraźne, informacyjne
  • konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
  • wsparcie terapeutyczne dla rodzin
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (I edycja w 2024, II edycja w 2025)
  • grupa terapeutyczno – edukacyjna dla dzieci  (I edycja w 2024, II edycja w 2025)
  • spotkanie integracyjno-rodzinne

W styczniu 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz do grupy terapeutyczno – edukacyjnej dla dzieci.

Zgłoszenie do programu należy przesłać przez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub zgłosić telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

 

Rodziny zastępcze

    Skip to content