Grupa rozwojowa

Fundacja Mederi realizuje współfinansowany przez m.st. Warszawę program mający na celu  zapewnienie specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodzin dotkniętych przemocą realizowany w latach 2021 – 2024.

W ramach tego, skierowanego do mieszkańców Warszawy programu, odbywają się grupy rozwojowe. Jedna z nich dla dzieci w wieku 8-10 lat po doświadczeniach przemocy, druga – odbywająca się równolegle w tym samym czasie – dla ich rodziców i opiekunów.

W ramach 10 spotkań dzieci mają możliwość:

  • zwiększyć poczucie własnej wartości, poprawić akceptację siebie i własnego ciała
  • nauczyć się lepszego radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi
  • zwiększyć umiejętności rozpoznawania uczyć, nauczyć się konstruktywnego wyrażania emocji
  • nabyć strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Grupa dla dzieci i rodziców odbywa się w poniedziałki w godzinach 18-19.30 w okresie marzec – czerwiec w siedzibie Fundacji Mederi, przy ul. Złotej 7/20 w Warszawie.

UWAGA! Rekrutacja do grupy edycja-2022 została zakończona.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnej edycji zapraszamy do kontaktu w styczniu i lutym 2023 r. Kontakt: tel. 22 111 00 36, 505 576 189, e-mail: kontakt@fundacjamederi.pl