Grupa rozwojowa dla dzieci w wieku 8-10 lat.

Fundacja Mederi realizuje, współfinansowany przez m.st. Warszawę, program mający na celu zapewnienie specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodzin dotkniętych przemocą, realizowany w latach 2021-2024. W ramach tej, skierowanej dla mieszkańców Warszawy, oferty odbywają się dwie – równolegle w tym samym czasie – grupy rozwojowe. Jedna dla dzieci w wieku 8-10 lat po doświadczeniach przemocy, druga dla ich rodziców i opiekunów.

 Grupa dla dzieci i rodziców odbywa się w poniedziałki w godzinach 18-19.30 w okresie marzec – czerwiec w siedzibie Fundacji Mederi, przy ul. Złotej 7/20 w Warszawie.

grupa rozwojowa dla dzieci

W ramach 10 spotkań dzieci mają możliwość:

  • zwiększyć poczucie własnej wartości, poprawić akceptację siebie i własnego ciała

  • nauczyć się lepszego radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi

  • zwiększyć umiejętności rozpoznawania uczyć, nauczyć się konstruktywnego wyrażania emocji

  • nabyć strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Rekrutacja do grupy edycja-2023 rozpocznie się w styczniu 2023r.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnej edycji zapraszamy do kontaktu.

tel. 22 111 00 36, 505 576 189, (sekretariat czynny: pon.-pt. w godz. 9.00-15.00)

e-mail: kontakt@fundacjamederi.pl

formularz kontaktowy: