Przejdź do treści

XIII KONFERENCJA NAUKOWA I KOMUNIKAT

  • przez

TEMAT KONFERENCJI: 

“MIĘDZY RODZINĄ A GRUPĄ – JAK PRZEMOC W RODZINIE WPŁYWA NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE DZIECKA”

Data: Sobota, 10 grudnia 2016 roku w godz. 9.00-16.00

Miejsce: W INSTYTUTCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” WARSZAWA

Honorowi wykładowcy:

Dr n. med. Cezary Żechowski – Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania dziecka ofiary przemocy w kontekście psychoanalitycznym.

Prof. zwyczajny UW Katarzyna Schier – Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie.

Dr n. med. Maciej Pilecki – Odpowiedzialność rodziców za problemy psychiczne dziecka.

Oraz

Marcin Koczyk – Zdolność do dzielenia się przeżyciami w grupach z udziałem osób doznających przemocy.

Leszek Drozdowski – Od dziecka do społeczności: systemowy model oddziaływań terapeutycznych z perspektywy 20 lat doświadczeń zespołu NSLT.

Agnieszka Koczyk – „Kim dla mnie jesteś” Opis relacji małżeńskich u osób doświadczających przemocy w dzieciństwie”.

Warsztat:

Leszek Drozdowski – Terapia posttraumatyczna zaburzeń rozwojowych. Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłata za konferencję wynosi:

  • Do 9 grudnia: 100 zł

  • Opłata na miejscu (w dniu konferencji): 150zł

Numer konta bankowego Fundacji Mederi:
PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250

Z dopiskiem: Konferencja

Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i poczęstunek w przerwach kawowych.

Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji miejsca w hotelu przyszpitalnym PATRON, tel. (22) 815 72 26 lub 815 24 51

Organizator: Fundacja Mederi

Tel. (22) 111 00 36, 505 576 189;

e-mail: mederi@czd.pl www.fundacjamederi.pl

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.2016

Program konferencji

Skip to content