Przejdź do treści

X KONFERENCJA NAUKOWA

  • przez

Program X Konferencji Naukowej „ Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. W tym wobec dzieci przewlekle chorych”

Warszawa 13 XII Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

8.30 – 9.00: Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15: Uroczyste otwarcie konferencji: Dyrektor IP CZD, Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Mederi, PARPA

9.15 – 11.15: I Sesja: Przemoc wobec dzieci przewlekle

9.15 – 9.40: Aspekty psychologiczne przemocy wobec dzieci przewlekle chorych. Dr psychologii Anna Jakubowska, Zakład Psychologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa

9.40 – 10.10: Uporczywa terapia jako forma przemocy wobec dzieci nieuleczalnie chorych. Jak się przed nią bronić? Dr hab.n.med. Tomasz Dangel Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

10.10 – 10.30: Przemoc wobec dzieci z niepełnosprawnością, przegląd piśmiennictwa. Dr hab. Urszula Bartnikowska, pedagog specjalny, dr Katarzyna Ćwirynkało, pedagog specjalny Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

10.30 – 10.45: Przemoc Innego, przemoc wobec Innego. Prezentacja przypadku. Mgr psychologii Agnieszka Kurek, psychoanalityk New Lacanian School, XIX Oddział Dzienny Psychiatryczny, Rehabilitacyjny dla Dzieci, Szpital Nowowiejski, Warszawa

10.45 – 11.00: Przemoc wobec dziecka przewlekle chorego – Prezentacja przypadku. Dr Katarzyna Olszewska, dr mikołaj Danko. Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa

11.00 – 11.15: Dyskusja

Przerwa kawowa: 11.15 – 11.30

11.30 – 13.30: II Sesja: Aspekty prawne dotyczące przemocy wobec dzieci

11.30 – 12.00: Nowelizacja prawa karnego w zakresie ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji niepełnoletnich pokrzywdzonych. Mgr prawa Grzegorz Wrona, konsultant Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy, autor komentarza do procedury „Niebieskie Karty”, Warszawa

12.00 – 12.30: Aspekty prawne dotyczące nieletnich sprawców przemocy. Mgr prawa Katarzyna Wysiadecka, adwokat specjalizujący się w sprawach karnych i rodzinnych, a także w sporządzaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu, Kancelaria Adwokacka, Piaseczno

12.30 – 12.45: Wątpliwości lekarzy dotyczące zawiadamiania o przestępstwie przemocy w rodzinie i korzystania z procedury Niebieskie Karty”. Dr Piotr Hartmann, specjalista pediatrii, wykładowca w Klinice Pediatrii CMKP, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

12.45 – 13.15: Ciąża i alkohol. Dr n.med. Krzysztof Liszcz, psychiatra, Poradnia Aksjomat-Krzysztof Liszcz

13.15 – 13.30: Dyskusja

Przerwa obiadowa: 13.30 – 14.00

III. Sesja: Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci: 14.00 – 16.15

14.00 – 14.30: Kwalifikacja do badania ginekologicznego dzieci wykorzystywanych seksualnie. Agnieszka Rusiecka, ginekolog, Poradnia Ginekologii Dziecięcej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

14.30 – 15.00: Psychopatologia sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci, w tym sprawców nieletnich. Prof. dr hab.n.med. Zbigniew Lew-Starowicz, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. W. Orłowskiego

15.00 – 15.30: Przemoc seksualna rówieśnicza. Mgr psychologii Anna Paszkowska, Fundacja Mederi, Warszawa

15.30 – 16.00: Krótko i długoterminowe skutki przemocy seksualnej. Mgr psychologii Aleksandra Jodko – Modlińska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

16.00 – 16.15: Dyskusja (Discussion)

Skip to content