Przejdź do treści

Wsparcie rodzin

  • przez

Projekt współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
W ramach niniejszego zadania koncentrujemy się na wsparciu i pomocy we wzmacnianiu samodzielności rodziców w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ochrony dziecka w sytuacjach kryzysowych.

Od 1 lipca 2020 roku rozpoczęliśmy:

  1. realizację specjalistycznych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych w celu diagnozy problemów oraz wsparciu i terapii rodzin, w tym zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej, a także rodzin zastępczych,
  2. realizację specjalistycznych spotkań rodzinnych pod nazwą Wsparcie Rodzin.

Ponadto, od 2021 roku planujemy przeprowadzenie:

  1.  warsztatów dla rodziców dotyczących zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka.
  2. przeprowadzenie grupy terapeutyczno – edukacyjnej dla dzieci

Dodatkowo planujemy spotkania integracyjno-rodzinne w celu modelowania pozytywnych zachowań w rodzinie, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, uczenia niezależności, wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

Zapraszamy do korzystania z w/w form wsparcia. Zapisy na konsultacje odbywają sie pod numerem telefonu: 22 111 00 36 lub 505 576 189 .

Skip to content