Przejdź do treści

Wokół praw dziecka

  • przez

 Wokół praw dziecka

Elżbieta Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Polska ratyfikowała Konwencję o prawach dziecka w 1991 r. Ówcześni parlamentarzyści, obawiając się „zagrożeń dla polskiej rodziny”, zaproponowali przyjęcie Konwencji, ale z zastrzeżeniami i deklaracjami. Zastrzeżenia dotyczyły ograniczenia prawa do tożsamości dzieci przysposobionych (art. 7) i dopuszczalnej granicy wieku powoływania do służby wojskowej (art. 38). Obecnie rząd zapowiedział wycofanie tych zastrzeżeń, rozumiejąc, że nie są już potrzebne, aczkolwiek w przypadku dzieci przysposabianych prawo do tożsamości i znajomości swego biologicznego pochodzenia nadal jest ograniczone. Dostęp do dokumentów dotyczących przysposobienia ma osoba, która ukończyła lat 18. Jeżeli jednak wcześniej ukrywano przed nią fakt przysposobienia, jest mało prawdopodobne, że będzie szukała dokumentów związanych z jej pochodzeniem.

Przeczytaj cały artykuł

Skip to content