Przejdź do treści

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

 • przez
Plakat
Plakat

  Zgłoszenie na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

  1. Imię i nazwisko uczestnika:

  2. Adres mailowy uczestnika:

  3. Telefon kontaktowy uczestnika:

  PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA WARSZTATY ORAZ LINK DO LOGOWANIA NA ZOOMIE.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al.
  Dzieci Polskich 20,
  b) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w
  warsztatach umiejętności wychowawczych,
  c) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 RODO
  d) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w warsztatach, ich organizacji, ewaluacji,
  sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.
  e) Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  wycofaniem,
  f) Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do
  realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
  prawa powszechnie obowiązującego,
  g) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do
  swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

  Skip to content