Przejdź do treści

/SPOT/ “Słowa ranią na całe życie”

  • przez

Akcja „Słowa ranią na całe życie” to kampania społeczna przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje oraz organizacje zrzeszone w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. Zapraszamy do wysłuchania spotu radiowego.

Skip to content