/SPOT/ “Słowa ranią na całe życie”

20 czerwca 2015 Dobre praktyki

Akcja „Słowa ranią na całe życie” to kampania społeczna przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje oraz organizacje zrzeszone w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. Zapraszamy do wysłuchania spotu radiowego.

Skip to content