Przejdź do treści

/SPOT/ “Dzieciństwo bez przemocy”

  • przez

Zapraszamy do obejrzenia spotu kampanii społecznej “Dzieciństwo bez przemocy” zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), fundację Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

Skip to content