/SPOT/ “Dzieciństwo bez przemocy”

25 kwietnia 2015 Dobre praktyki

Zapraszamy do obejrzenia spotu kampanii społecznej “Dzieciństwo bez przemocy” zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), fundację Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

Skip to content