Przejdź do treści

SEMINARIUM „Alkoholowy Zespół Płodowy”

  • przez

Zaproszenie na SEMINARIUM „Alkoholowy Zespół Płodowy”

pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pana Krzysztofa Bugli

Termin: 24 kwietnia 2015 roku, godz. 11.30 – 16.30

Miejsce: SALA KONFERENCYJNA Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 w Warszawie

Program konferencji:

  • „Wprowadzenie do problematyki zaburzeń prenatalnych i okołoporodowych” – dr n.med. Joanna Cielecka-Kuszyk, pediatra, patomorfolog (40 min)
  • „Wprowadzenie do etiologii FAS, objawy, diagnostyka, najnowsze doniesienia” – dr n.med. Ewa Fijołek, położna (40 min.)
  • „Terapia dzieci z FASD” – dr n.med. Krzysztof Liszcz, psychiatra (40 min.)
    PRZERWA KAWOWA 30 min.
  • „Przegląd kampanii i działań medialnych dotyczących FAS” – mgr Jolanta Terlikowska (30 min.)
  • DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU – wymiana informacji i doświadczeń – K. Liszcz, J. Cielecka-Kuszyk, E. Fijołek, J. Terlikowska oraz uczestnicy konferencji. (60 min.)

Konferencja skierowana jest do pracowników ochrony zdrowia, specjalistów pracujących z rodzinami i z dziećmi, pedagogów i wychowawców przedszkolnych, szkolnych i pracowników pomocy społecznej. Umożliwiamy również uczestnictwo w konferencji rodzicom z rodzin zastępczych, w których jest dziecko z FAS. Organizatorzy zapewniają w czasie konferencji przerwę kawową.

Organizatorzy:

Organizatorem konferencji jest Fundacja Mederi.

Adres: Centrum Zdrowia Dziecka, 04-736 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20.

Konferencja realizowana jest w ramach przyznanej dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

logo_biale_wspolfinansowanie1-277x300

Skip to content