Przejdź do treści

Scenariusze zajęć dotyczące praw dziecka – część I

  • przez

Scenariusze lekcji m.in. z konkursu „Prawa dziecka – banał czy podstawa?”

„W tym miejscu chcemy zaprezentować Państwu zbiór konspektów lekcji dotyczących praw dziecka. Wszystkie scenariusze zostały przygotowane przez nauczycieli, pedagogów pracującychz dziećmi bądź specjalistów zajmujących się edukacją rozwojową. Część z nich została nadesłana na ogłoszony w 2007 roku przez UNICEF konkurs „Prawa dziecka – banał czy podstawa?”. W skrypcie znajdą Państwo najwyżej ocenione prace konkursowe. Mamy nadzieję, żeprzybliżą one Państwu jeszcze bardziej zagadnienie praw dziecka, a dla nauczycieli okażą się wsparciem w pracy dydaktycznej.”
Przeczytaj artykuł

Scenariusz lekcji pt. „Prawa jednostki – prawa dziecka”

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem zajęć Mazowieckiego Kwartalnika Edukacyjnego „MERITUM” „Prawa jednostki – prawa dziecka”.
Przeczytaj artykuł

 

Cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Przedstawiamy Państwu cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej zamieszczonych na stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Przeczytaj artykuł

 

„Dzieci mają swoje prawa” – scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Prezentujemy Państwu scenariusz zajęć otwartych dla dzieci w wieku przedszkolnym do przeprowadzenia przez rodziców.

Przeczytaj artykuł

 

„Dziecko i jego prawa” – scenariusz lekcji wychowawczej

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem lekcji wychowawczej portalu: „www.profesor.pl” „Dziecko i jego prawa”.
Przeczytaj artykuł

 

Jakie prawa mają dzieci?

Jakie prawa mają dzieci? Odpowiedź na to pytanie pomaga uzyskać Centrum Edukacji Obywatelskiej proponując scenariusz lekcji dla szkół podstawowych.
Przeczytaj artykuł

 

Jakie prawa mają uczniowie i jak mogą ich bronić?

Jakie prawa mają uczniowie i jak mogą ich bronić? Odpowiedzi na te pytania pomoże uzyskać Centrum Edukacji Obywatelskiej proponując scenariusz lekcji dla szkół podstawowych.

Przeczytaj artykuł

 

Radość i smutek – prawem dziecka

Prezentujemy Państwu ciekawą propozycję zajęć dla 6 – latków: “Radość i smutek – prawem dziecka”.
Przeczytaj artykuł

 

“Jestem dzieckiem, ale mam prawa i obowiązki”

Scenariusz ma na celu zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami, jakie ich dotyczą. Kształtuje postawę respektowania praw innych.
Przeczytaj artykuł

 

“Podróż po krainie praw dziecka” Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym

Prezentujemy Państwu scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym “Podróż po krainie praw dziecka”.
Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasach 4-6

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem lekcji wychowawczej portalu:”www.szkolnictwo.pl” dla kals 4-6.
Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym „Król Maciuś I – poznajemy swoje prawa”.

Zachęcamy do zapoznania się ze scenariuszem zajęć „ Król Maciuś I – poznajemy swoje prawa” dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Przeczytaj artykuł

Scenariusz zajęć świetlicowych “Prawa dzieci”

Przedstawiamy Państwu scenariusz zajęć świetlicowych “Prawa dzieci”.
Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 3 lat “Mam prawo…”

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem zajęć dla dzieci w wieku 3 lat “Mam prawo…”.
Przeczytaj artykuł

 

Przestrzeganie praw dziecka w zabawach “W królestwie króla Maciusia”

Prezentujemy Państwu scenariusz zajęć poświęcony tematowi przestrzegania praw dziecka w zabawach dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz zajęć dla klasy trzeciej – “Wokół praw dziecka”

Zachęcamy do zapoznania się ze scenariuszem zajęć dla klasy trzeciej – “Wokół praw dziecka”.
Przeczytaj artykuł

 

Poznajemy prawa dziecka – scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej, klasa I – III

Przedstawiamy scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej klasy I – III.

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz zajęć dla klasy trzeciej – “Wokół praw dziecka”

Prezentujemy kolejną propozycję zajęć o prawach dziecka zamieszczoną przez portal www.edukacja.edux.pl.

Przeczytaj artykuł

 

Konspekt zajęć “Poznajemy prawa dziecka”

Poniższy scenariusz zajęć jest przeznaczony dla szkoły podstawowej klas I – III.

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz zajęć z kształcenia zintegrowanego dla klasy III z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Poniższy scenariusz zajęć jest przeznaczony dla III klasy szkoły podstawowej.

Przeczytaj artykuł

 

Konspekt zajęć przybliżający uczniom klas I – III szkoły podstawowej dorobek pedagogiczny Janusza Korczaka

Celem zajęć jest: przybliżenie uczniom sylwetki Janusza Korczaka, jego życia i twórczości, wdrażanie myśli pedagogicznych Starego Doktora w działania edukacyjno – wychowawcze szkoły, propagowanie ideologii korczakowskich wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przeczytaj artykuł

 

Prawa dziecka – konspekt lekcji w klasach I – III

Tematem zajęć są: prawo do nauki, zabawy, czasu wolnego i wypoczynku.

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz zajęć dla I klasy szkoły podstawowej „Na bezludnej wyspie czyli o prawach ogólnie”

Twórcy konspektu postawili sobie za cele:
– prezentacja postaci Janusza Korczaka,
– uświadomienie dzieciom ich praw
– kształtowanie potrzeby tworzenia jednakowych praw dla wszystkich ludzi,
– doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wyciągania wniosków,
– wyzwolenie uczucia radości w trakcie wspólnej zabawy

Przeczytaj artykuł

 

Propozycja scenariuszy zajęć dla klasy III “Wokół praw dziecka”

Tematy poruszane w czasie zajęć:
– W naszej klasie
– Poznajemy siebie i innych
– Wszystkie dzieci świata
– Szkoła ważnych praw
– Moje prawa i prawa innych
– W jaki sposób dzieci mogą bronić swoich praw?

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusze zajęć: jak pracować z dziećmi wykorzystując dorobek pedagogiczny Janusza Korczaka dla klasy III szkoły podstawowej – ,,Król Maciuś I i Kajtuś Czarodziej”

Scenariusze dotyczą książki Janusz Korczaka „Kajtuś Czarodziej”. Jest to cykl zajęć łączących edukację polonistyczną i społeczną. Przeznaczone są do realizacji z klasą III w przeciągu 4- 5 dni.

Przeczytaj artykuł

Scenariusz zajęć do programu kształcenia „Myślę- działam- idę w świat”

Cele zajęć:
– zapoznanie z podstawowymi prawami dziecka i obowiązującymi dokumentami gwarantującymi te    prawa – Konwencja Praw Dziecka,
– wzbogacenie wiedzy uczniów o wiadomości dotyczące osób i instytucji, do których mogą się zwrócić o     pomoc, jeśli ich prawa są naruszane,
– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wdrażanie do działań twórczych,
– doskonalenie umiejętności dokonywania obliczeń na liczbach dwucyfrowych,
– kształcenie umiejętności podejmowania działań i zgodnej współpracy z innymi,

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz zajęć „Nasze miejsce w świecie i nasze prawa” dla dzieci w wieku 6 – 12 lat

Twórcy konspektu stawiają sobie następujące cele:
– zapoznanie z mapą i zachęcenie do poznawania innych krajów, w tym położenia Polski na mapie świata
– zapoznanie z układem, kształtem, wielkością i specyfiką kontynentów
– refleksja nad naszym miejscem i znaczeniem na świecie
– zapoznanie z ideą praw człowieka i koncepcją praw dziecka
– uzmysłowienie, że wszyscy ludzie mają jednakowe uczucia, potrzeby, prawa i obowiązki
– kształtowanie poczucia własnej tożsamości

Przeczytaj artykuł

 

 

Skip to content