Przejdź do treści

Razem Lepiej – program profilaktyczny dla szkół

  • przez

Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Razem Lepiej”

Celem projektu jest wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę oraz poprawa adaptacji do warunków szkolnych dzieci w nauczaniu początkowym.

Działania profilaktyczne skierowane są do dzieci, rodziców oraz nauczycieli i kadry wspomagającej. W ramach projektu udzielamy również konsultacji indywidualnych.

Skip to content