Przejdź do treści

Publikacje dotyczące praw dziecka w szkole – część II

  • przez

“Rola nauczyciela w respektowaniu praw dziecka

Nowe koncepcje edukacyjne, które istnieją już od wielu lat widzą dziecko jako indywidualność z własnymi poglądami, zainteresowaniami i umiejętnościami. Edukacja w zakresie praw dziecka jest nauką o prawach dziecka, a przede wszystkim nauką na rzecz praw dziecka. Oznacza to, że w przedszkolu nauczyciel wyposażając dzieci w odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz postawy uświadamia im jak ważne są prawa dziecka, dlaczego powinny być przestrzegane i chronione. Wiedza w zakresie znajomości dokumentów zawierających prawa dziecka powinna być przekazywana w przedszkolu w ograniczonym zakresie i w sposób na tyle przystępny, aby pomogła im chronić swoje prawa i prawa inny osób, jednocześnie uświadamiając dzieciom konsekwencje ich naruszania. Nauczyciel przestał być najważniejszą osobą w procesie wychowania i nauczania. Jego rolą jest wspieranie dziecka, które może dojrzewać i budować pozytywny obraz samego siebie mając swobodę w stawianiu pytań, samodzielnie rozwiązując problemy.”

Przeczytaj cały artykuł

“Prawa dziecka wartosć i norma, a nie kodeks praw

Tekst ten powstał na podstawie mojej pracy magisterskiej (na Wydziale Psychologii UW), w której się podjęłam sprawdzenia, jak młodzież postrzega prawa dziecka w swoim środowisku społecznym, tzn. w szkole i w domu.
Postawiłam sobie taki cel zważywszy na zainteresowania, którym się cieszą ostatnio prawa dziecka: pretendują one do tego, aby stać się trwałym elementem rzeczywistości społecznej. Czy jest to możliwe?”

   

“Ochrona dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym

Ochrona dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym została zwiększona, co jest efektem podpisania przez prezydenta ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (tzw. Konwencji z Lanzarote). Konwencja ma na celu zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zwiększona ochronę ich praw.”

Przeczytaj cały artykuł

 

“Rzecznik Praw Dziecka broni Konwencji o Prawach Dziecka

16 czerwca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o przedstawienie informacji o działaniach podjętych w celu opracowania i przedłożenia Komitetowi Praw Dziecka ONZ sprawozdania z wykonania Konwencji o Prawach Dziecka. Marek Michalak wystąpił również o informacje na temat działań legislacyjnych, zmierzających do wycofania przez Polskę zastrzeżeń do Konwencji.”

Przeczytaj cały artykuł

 

“Dziecko ma prawo znać swoje prawa

Paweł, lat 9: „Fajnie, że można do Ciebie napisać, przyjacielu! Wiesz, jestem taki, że chcę dużo wiedzieć na każdy temat. Gdy pani w klasie mówiła nam o Konwencji o Prawach Dziecka, ciągle pytałem i pytałem. Czy sądzisz, że to dobrze? Powinienem znać na przykład swoje prawa? Bo Kaśka mówi, że jestem za ciekawski i że prawa dzieci to tylko sprawa dorosłych.”

Dominik:  Witaj w klubie – ja też lubię dużo wiedzieć na różne tematy! A Kaśka się myli.

Każde dziecko powinno znać swoje prawa, tak jak każdy dorosły.”

 Przeczytaj cały artykuł

 

“Dziecko ma prawo do nauki

Karol, lat 11: „Hej, kumplu! Mamy taki kłopot, że pani w świetlicy jest niesprawiedliwa. Jest tam komputer z Internetem, a pani ciągle sprawdza, co robimy i nie pozwala długo przy nim siedzieć. Mój starszy kolega, Maciek, twierdzi, że w ten sposób łamie się nasze prawo do nauki i informacji – ale ja w ogóle nie wiem, o czym on mówi. I napisz, jak przekonać panią. Nie jesteśmy przecież małolatami, żeby tak nas pilnować.”

Dominik: Karolu, to nie jest tak, że Pani łamie Wasze prawa. Przeczytaj moją odpowiedź i sam pomyśl, OK?

Przeczytaj cały artykuł

 

“Prawa Dziecka – Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka Numer17(5)/2010

Zapraszamy do lektury 17. numeru pisma Dzieci w Europie, którego temat przewodni – prawa dziecka – wiąże się z 20. rocznicą Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez ONZ. Każda rocznica to dobra okazja do podsumowań. Wiele wskazuje na to, że znajomość praw najmłodszych staje się coraz powszechniejsza, zarówno wśród instytucji krajowych, jak i lokalnych. Dziś kwestia ta stała się ważnym składnikiem programu Unii Europejskiej, dlatego obywatele Europy powinni rozważyć, jak najskuteczniej chronić prawa dziecka na szczeblu europejskim.”

Przeczytaj cały artykuł

“Godność i prawo do życia bez przemocy – Art. 19, 34, 37 Konwencji

Wypowiedzi uczniów:

Prawo do godnego życia, ponieważ każdy na to zasługuje. Wiele dzieci na świecie jest bitych, głodzonych, a przecież każdy zasługuje na godne traktowanie.
Mongoł, kl. 1g

Dla mnie najważniejsze prawo dziecka, to prawo do wolności i nietykalności, ponieważ „uhu, uhu, khy, khy” – cytat. Ale tak na poważnie: nietykalność, ponieważ nasze ciało to nasze ciało i nikt nie może z nim nic robić.
Damian”

Przeczytaj cały artykuł

       

“Prawo do życia Art. 6, 7, 8 Konwencji

Wypowiedzi uczniów:

Według mnie najważniejsze prawo dziecka to niezbywalne prawo do życia. Uważam, że jest ono najcenniejsze, ponieważ żadne inne normy nie będą respektowane, jeśli odbierzemy człowiekowi prawo do życia. Co więcej, odbierzemy go małemu człowiekowi, który będąc istotą bezbronną nie ma wpływu na swój los. Dzięki temu paragrafowi każde dziecko ma prawną możliwość przyjścia na świat. Oznacza to, że nie ma dzieci cenniejszych i tych mniej wartościowych, wszystkie są tak samo ważne i wartościowe. Chciałabym dodać, że niezbywalne prawo do życia to nie tylko prawo do narodzin, ale norma chroniąca życie człowieka dorastającego i dojrzewającego. Szczególnie istotny jest fakt, że prawo do życia cechuje niezbywalność. W przeciwieństwie do innych paragrafów, prawo do życia nie może zostać odebrane żadnemu dziecku bez względu na okoliczności.”

Przeczytaj cały artykuł

       

“Prawo do życia w rodzinie i do opieki – Art. 5, 9, 18, 24 Konwencji

Wypowiedzi uczniów:

Łamane jest prawo do ciepłego kąta – czasami dzieci są wyrzucane z domu, ponieważ nieprzyzwoicie się zachowują. Są ostro traktowane, więzione w złych warunkach. Niesamowite rzeczy potrafią zrobić dorośli dla swoich potrzeb.
Anonim, kl. VI

Każde dziecko ma prawo do dobrego życia (zapewnienie pożywienia, ubrania).
Anonim, kl. 1g”

 Przeczytaj cały artykuł

 

“Prawo do nauki, prawo do wypoczynku – Art. 28, 29 Konwencji

Wypowiedzi uczniów:

Najważniejszym prawem dziecka jest chodzenie do szkoły. Dziecko nie powinno być zmuszane do ciężkich prac. Rodzic powinien zapewnić dziecku własny kąt i warunki dobre do rozwoju. Ważne jest żeby rodzic nie karał i nie bił. Dziecko, które urodziło się niepełnosprawne ma prawo do godnego życia. Dziecko powinno też mieć prawo do prywatności i powinno mieć zapewnioną opiekę. Dziecko powinno zadowolone i szczęśliwe.
Anonim, kl. VI

…ważnym prawem jest prawo do rozwijania swoich zainteresowań. W ten sposób kształtuje siebie i swoją osobowość.
Kamila”

 Przeczytaj cały artykuł

“Tajemnica korespondencji – Art. 16 Konwencji

…prawo do prywatności, czyli to, że każdy człowiek, nawet dziecko, może posiadać swoje prywatne rzeczy, pisać pamiętniki itp. i nikt nie może mu tego odebrać, czy ingerować w to. Rodzice nie tolerują tajemnic i pamiętników swoich dzieci. Chcą wszystko wiedzieć i nie dają dziecku swobody posiadania prywatnych rzeczy.
Patryk

Dorośli nadużywają nasza prywatność i wtrącają się do rzeczy, które nie są w ich interesie.
Zbyszek

Komentuje Laura Koba:
Prawo do prywatności jest dla człowieka bardzo ważne, gdyż chroni jego życie osobiste przed zakusami potężnego państwa. Prawo to dotyczy poglądów, wiary, sposobu życia, sfery intymnej, w tym preferencji seksualnych, informacji o chorobach. Państwu nie wolno, bez konkretnej, zapisanej w prawie przyczyny, gromadzić różnych danych osobowych dotyczących jednostki. Gwarantuje to nam artykuł 51 Konstytucji RP z 1997 roku. Dotyczy to również informacji przekazywanych na forum publicznym, bez zgody zainteresowanego (w mniejszym stopniu dotyczy osoby publicznej, na przykład polityka).”

Przeczytaj cały artykuł

Skip to content