Przejdź do treści

Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

  • przez

„Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej”.

Działania w ramach programu skierowane były do mieszkańców Warszawy którzy doświadczyli lub byli świadkami przemocy.

Ponieważ Fundacja Mederi jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, szczególna uwagę w ramach realizacji tego programu poświęcaliśmy dzieciom ofiarom lub świadkom przemocy oraz ich niekrzywdzącym opiekunom.

W ramach projektu oferowaliśmy następującą pomoc:

  • Pierwszy kontakt, wstępną diagnozę i wsparcie.
  • Diagnozę dzieci doświadczających przemocy.
  • Udzielenie dzieciom i ich opiekunom pomocy specjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej, seksuologicznej.
  • Udzielanie pomocy prawnej opiekunom dziecka.

Ponadto oferowaliśmy również pomoc w formie wsparcia grupowego:

  • Grupa psychoedukacyjna dla dzieci, które doświadczyły lub były świadkami przemocy.
  • Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci doświadczających przemocy.

Zadanie realizowane było przez zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prawnik.

logo_biale_wspolfinansowanie1-277x300

Skip to content