Przejdź do treści

2009 rok

 • przez
 1. Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Umowa  z Miastem Stołecznym Warszawa.
 2. Program wsparcia i pomocy dla kobiet samotnie wychowujących dzieci „Maminki”. Umowa  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola M. ST. Warszawy.
 3. Środowiskowy program wsparcia i pomocy dla rodzin wieloproblemowych „Pedagog rodzinny”. Umowa Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola M. ST. Warszawy.
 4. Grupa rozwoju osobistego mam GROM . Umowa  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
 5. Kampania informacyjna skierowana do mieszkańców Warszawy dotycząca działalności Fundacji Mederi. Umowa z Miastem Stołecznym Warszawą
 6. Modernizacja strony internetowej informującej mieszkańców Warszawy o działaniach Fundacji Mederi. Umowa  z Miastem Stołecznym Warszawa.
 7. Program wczesnej interwencji dla przedszkoli „Wielki Słoń”. Umowa z Przedszkolem nr 156 w Warszawie.
 8. Program wczesnej interwencji dla przedszkoli „Wielki Słoń”. Umowa  z Miastem Stołecznym Warszawa.
 9. Organizowanie seminariów i konferencji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy z PARPA. Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa.
 10. Dotacja na projekt rozwojowy PAFW. Umowa dotacji 21/PR/09/ALUMNI z PAFW.
 11. Turnus Maminki w Marózie. Umowa  z Miastem Stołecznym Warszawa.
 12. Program wsparcia i pomocy dla kobiet samotnie wychowujących dzieci „Maminki”. Umowa  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola M. ST. Warszawy.
 13. Środowiskowy program wsparcia i pomocy dla rodzin wieloproblemowych „Pedagog rodzinny”. Umowa  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola M. ST. Warszawy.
 14. Grupa rozwoju osobistego mam GROM  . Umowa   z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
 15. Wzmocnienie potencjału Fundacji Mederi poprzez nabycie umiejętności mediacyjnych jako specjalizacje w mediacjach rodzinnych. Umowa  z Miastem Stołecznym Warszawą.
 16. Poradnik przeznaczony dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów „Świadek przemocy: co mogę zrobić? Jak chronić siebie i innych”. Umowa  z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Mokotów.

 

Skip to content