Przejdź do treści

2010 rok

 • przez

Projekty zrealizowane przez Fundację Mederi w 2010 roku.

 1. Autorski program wsparcia i pomocy dla kobiet samotnie wychowujących dzieci pn. „Maminki”. Umowa  z OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 2. Program wsparcia i pomocy dla kobiet samotnie wychowujących dzieci pn. „GROM”. Umowa  z OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 3. Zorganizowanie 6 godzinnej konferencji edukacyjno – szkoleniowej pn.: „Bez przemocy wobec dziecka – Wola do wychowywania”. Umowa z Miastem St. Warszawa Dzielnicą Wola.
 4.  Zadanie publiczne pn.: „Udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom doznającym przemocy”. Umowa  z Miastem Stołecznym Warszawą.
 5.  Program szkoleniowy w ramach projektu „Wola aktywnej integracji” podczas wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego. Umowa  z OPS dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 6.  Zadanie publiczne pn.: „Wspieranie i realizacja programów przeciwdziałających przemocy w rodzinie” („Informator dla świadka przemocy w rodzinie”). Umowa z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 7.   Zadanie publiczne pn.: „Organizowanie konferencji i seminariów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Umowa  z Miastem Stołecznym Warszawą.
 8.  Zadanie publiczne pn.: „Diagnozowanie oraz udzielanie pomocy specjalistycznej w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie”. Umowa z Miastem Stołecznym Warszawą.
 9.  Darowizna na wsparcie seminarium obejmującego wykłady i warsztaty „Mosty ze słów – jak literatura może uleczyć dziecko”. Umowa darowizny  z Fundacją Orange.
 10.  Organizacja seminarium „Mosty ze słów – jak literatura może uleczyć dziecko”. Umowa z Instytutem Francuskim w Warszawie.
 11.  Warsztaty umiejętności wychowawczych dla 10 uczestniczek projektu „Wola aktywnej integracji” („Program Wsparcia dla matek”). Umowa  z OPS dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 12.  Opracowanie i wydanie niezbędnika z zakresu przeciwdziałania przemocy dla lekarzy i pielęgniarek pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – informator dla pracowników ochrony zdrowia.”. Umowa  z Miastem St. Warszawa Dzielnicą Wola.
 13.  Porozumienie o współpracy podczas realizacji kampanii społecznej. Projekt: „Global Rights. Europeans Acting Together – GREAT. Porozumienie z dnia 14 grudnia 2009.
 14. Porozumienie z Województwem Mazowieckim dotyczące pokrycia kosztów druku materiałów pokonferencyjnych VII konferencji naukowej pt.: „Ochrona dzieci przed przemocą w kontekście nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
Skip to content