Przejdź do treści

2007 rok

 • przez

Projekty zrealizowane przez Fundację Mederi w 2007 roku.

 1. IV Konferencja naukowa: Współpraca interdyscyplinarna. Rola i ograniczenia służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Fundacja Mederi IP CZD, Patronat honorowy: Prezydent Miasta st Warszawy, Rzecznik Praw Dziecka. Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Pediatryczne finansowana przez Miasto st. Warszawy, Biuro Rzecznika Praw dziecka, program Daphne IPiN.
 2. Zadanie publiczne: „Działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie” Umowa  z Miastem St. Warszawą.
 3. Zadanie na podstawie Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Ochrona i upowszechnianie praw dziecka –„Organizacja systemu wsparcia dla dzieci i ich rodzin – Centrum Zaufania Rodzinnego” Umowa  z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
 4. „Poradnictwo prawne dotyczące dzieci doznających przemocy”: Kontynuacja projektu przyznanego jako Grant Fundacji im. S. Batorego .
 5. Program ALC-VIOL (przemoc, urazy i wypadki doświadczane przez dzieci z rodzin alkoholowych): numer projektu w programie Komisji Europejskiej Bezpieczeństwa, Prawa i Sprawiedliwości DAPHNE II 2004-2008: Fundacja Mederi była podwykonawcą Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
 6. Autorski program socjoterapeutyczny „Klubik pozalekcyjny” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
 7. Autorski program środowiskowy „Indywidualny program środowiskowy pomocy rodzinie dla matek samotnie wychowujących dzieci” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy .
 8. Autorski program środowiskowy „Indywidualny program środowiskowy pomocy rodzinie” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola .
 9. Autorskie warsztaty wyjazdowe dla samotnych matek z dziećmi w Przyjezierzu Umowa  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 10. Realizacja programu „Wielki Słoń” dla przedszkola nr 56 w Wilanowie na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilanowie.
 11. Program profilaktyki i wczesnej interwencji „Wielki Słoń” dla Przedszkola nr 84 (Dworcowa) w Międzylesiu na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wawrze .
 12. Program dla rodziców „Warsztat umiejętności wychowawczych” dla rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Kostki Potockiego w Wilanowie na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilanowie.
 13. Program dla rodziców „Warsztat umiejętności wychowawczych” dla rodziców uczniów Gimnazjum nr 117 w Wilanowie na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilanowie.
 14. Realizacja programu „Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej w szkole” w szkole podstawowej nr 261 w Wilanowie na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilanowie.
 15. Program „Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci” w szkole podstawowej nr 300 w Wilanowie na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilanowie.
 16. Program z zajęć prowadzonych w ramach programu „Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej w szkole” w szkole podstawowej nr 63 na Woli na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej na Woli.
 17. Warsztat interdyscyplinarny przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników służby zdrowia w przychodni SZPZLO dzielnicy Wawer na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wawer m.st. Warszawy .
 18. Autorski program wczesnej interwencji dla przedszkoli „Wielki Słoń” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów.
Skip to content