Przejdź do treści

Zapowiedzi zmian w przepisach maturalnych

  • przez

Minister Edukacji zapowiedziała kilka interesujących zmian w przepisach oświatowych. Na szczególną uwagę zasługują zapowiedzi dotyczące możliwości odwołania się od  wyników egzaminu maturalnego (części pisemnej) i możliwości kopiowania /fotografowania arkusza egzaminacyjnego (ta zapowiedź póki co pojawiła się w wywiadzie telewizyjnym, ale trzymamy Panią Minister za słowo).
To ważne dla uczniów zmiany, zwłaszcza, że dotychczasowe przepisy w zasadzie od początku wprowadzenia tzw. nowej matury nie dawały realnych możliwości odwołania się od wyniku egzaminu, a także w bardzo dużym stopniu ograniczały prawo do informacji – czyli możliwość skopiowania arkusza egzaminacyjnego.
Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 2015 r. dot. egzaminów maturalnych (raport NIK)  pokazała skalę problemu.

Wprowadzone zmiany z jednej strony będą miały znaczenie dla tych jednostkowych przypadków , gdzie mogło dojść do pomyłki, z drugiej na pewno wpłyną na trudną niewątpliwie procedurę oceniania i nie naruszą autorytetu  naprawdę ciężko pracujących egzaminatorów, a poprawią stan przestrzegania praw ucznia.(informacja na temat planowanych zmian MEN)

Zatem czekamy i monitorujemy.

Skip to content