Przejdź do treści

Zapewnienie pomocy specjalistycznej…

  • przez

Program „Zapewnienie pomocy specjalistycznej dzieciom krzywdzonym, w szczególności w przypadkach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne” Umowa z Miastem St. Warszawą. Działania w ramach programu obejmują diagnozę i terapię dzieci oraz udzielenie im i ich rodzinom/opiekunom pomocy specjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, prawnej.  W pierwszym półroczu 2013 roku udzieliliśmy blisko 250 konsultacji dzieciom, ofiarom przemocy i ponad 370 ich opiekunom. W ramach projektu organizujemy również pomoc grupową w formie: Grupy psychoedukacyjnej dla dzieci, które doświadczyły przemocy i Grupy dla rodziców dzieci doświadczających przemocy.

Skip to content