Przejdź do treści

Wniosek pełny złożony, czekamy!

  • przez

Złożyliśmy pełny wniosek. Wygląda fajnie. I mamy świetnych partnerów. Jeśli uzyskamy dofinansowanie, projekt zrealizujemy w partnerstwie z:

  1. Helsińską Fundacją Praw Człowieka,
  2. Fundacją Edukacyjną Jacka Kuronia
  3. Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Nr 2 „KĄT” w Warszawie.
  4. Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie.
  5. Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Nr 8 w Warszawie.

 

Jesteśmy bardzo podekscytowani. Ale konkurencja jest wciąż spora, finansowanych będzie pewnie mniej więcej połowa projektów spośród 92, które na tym etapie będą rozpatrywane w naszym obszarze tematycznym: „Dzieci i młodzież”.

Przypomnijmy – wniosek złożyliśmy w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Fundusze te są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W Polsce Program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Skip to content