Przejdź do treści

VIII KONFERENCJA NAUKOWA

  • przez

VIII KONFERENCJA NAUKOWA

Warszawa, 16 grudnia 2011

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00: Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15: Uroczyste otwarcie konferencji

9.15 – 9.45: I Sesja: Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, procedura Niebieskiej Karty: Sędzia Michał Lewoc, Koordynator Zespołu ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, Ministerstwo Sprawiedliwości

9.45 – 9.55: Komentarz do procedury Niebieskiej Karty: Dr n. med. Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

9.55 – 10.25: Przemoc wobec dzieci, regulacje i procedury prawne: Sędzia Anna Maria Wesołowska

10.25 – 10.40: Dziecko jako pacjent – prawa wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: mgr prawa Katarzyna Syroka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Karnego

10.40 – 11.00: Dyskusja

11.00 – 11.15: Przerwa kawowa

11.15 – 12.05: II Sesja: Neurorozwojowe aspekty doznawania przemocy fizycznej przez dzieci. Diagnostyka różnicowa urazów przypadkowych i nieprzypadkowych:

Dr Julita Borkowska, Klinika Neurologii i Epileptologii IP-CZD, Warszawa

Wykład merytoryczny. Prezentacja przypadku. Komentarz i dyskusja

12.05 – 12.55: III Sesja: Dziecko krzywdzone – co powinno zaniepokoić lekarza pediatrę i lekarza rodzinnego: Dr Anna Własienko, Klinika Pediatrii IP-CZD, Warszawa

Wykład merytoryczny. Prezentacja przypadków: Trudności i dylematy lekarza pediatry przy podejrzeniu przemocy wobec dziecka- seria przypadków klinicznych- zespół lekarzy Kliniki Peditrii IP-CZD. Komentarz, dyskusja – dr n. med. Barbara Szal-Karkowska, dr n. med. Anna Wieteska-Klimczak, dr Jolanta Paruszkiewicz

12.55 – 13.55: IV Sesja: Psychiatryczne zaburzenia u dzieci i młodzieży doznających przemocy w rodzinie: Dr Jolanta Paruszkiewicz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, terapeuta

Wykład merytoryczny. Prezentacja przypadku. Komentarz i dyskusja

13.55 – 14.15: Przerwa

14.15 – 15.00: V Sesja: Skutki psychomedyczne zaniedbywania dzieci: Dr Piotr Hartmann, Kliniczny Oddział Dziecięcy, Szpital Bielański, Warszawa

Wykład merytoryczny. Prezentacja przypadku. Komentarz i dyskusja czy wdrażać procedurę Niebieskiej Karty

15.00 – 15.20: Rola lekarza klinicysty i medyka sądowego w diagnozowaniu przypadków przemocy wobec dzieci: dr Iwona Pirogowicz – Katedra i Zakład Higieny AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; dr Jakub Trnka – Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15.20 – 16.00: VI Sesja: Specyfika przemocy wobec dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Wybrane problemy osób z syndromem DDA: Mgr psychologii Dorota Górecka, kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Wykład merytoryczny. Prezentacja przypadku. Komentarz, pytania interaktywne i dyskusja czy wdrażać procedurę Niebieskiej Karty

16.00 – 16.15: Przerwa kawowa

16.15 – 16.45: VII Sesja: Traumatyzacja dziecka w rodzinie z problemem przemocy – objawy, konsekwencje, rokowanie, interwencja kryzysowa i kompleksowa pomoc: mgr Tadeusz Wieszczyk, specjalista w zakresie psychologii rodziny, doktorant i wykładowca UKSW, Dyrektor Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”

mgr Wioletta Karpiesiuk, psycholog dziecięcy, terapeutka rodzinna, Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”

Wykład merytoryczny. Prezentacja przypadku. Komentarz i dyskusja

16.45 – 17.15: VIII Sesja: Psychotraumatologia kliniczna. Dziecko z zaburzeniami posttraumatycznymi w polskim systemie edukacji: Mgr Leszek Drozdowski, koordynator sieci NSLT, terapeuta, Stowarzyszenie SOnDiR

Wykład merytoryczny. Prezentacja przypadku. Komentarz i dyskusja

17.15 – 17.20: Zakończenie konferencji

Skip to content