WARSZTATY DLA WYCHOWAWCÓW I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ
dotyczące rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka

Cykl warsztatów obejmuje:

 • formy i symptomy krzywdzenia dziecka,
 • czynniki i konsekwencje krzywdzenia dziecka,
 • sposoby kontaktu z rodzicem dziecka krzywdzonego,
 • zadania służb i osób w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
 • współpraca interdyscyplinarna w placówce oraz z innymi służbami,
 • zadania zespołu interdyscyplinarnego,
 • regulacje prawne dotyczące problemu krzywdzenia dzieci

Prowadzący:
terapeuta rodzinny, psycholog, pedagog, prawnik, mediator, lekarz pediatra.
Grupy:
warsztaty prowadzone są w grupach od 20 do 30 osób i obejmują 3 spotkania po 2,5 godziny. Dojeżdżamy do placówki.

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI OBJĘTYCH PROCEDURĄ „NIEBIESKIE KARTY”
(ochrona zdrowia, oświata, policja, opieka społeczna, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych)

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie w problematykę przemocy/wykorzystywania seksualnego
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy i jej nowelizacja
 • Procedura „Niebieskie Karty”
 • Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze
 • Zadania poszczególnych służb w Procedurze „Niebieskie Karty”
 • Warsztaty – praca w grupach

Prowadzą:
lekarz, prawnik, pedagog, psycholog, policjant, pracownik socialny

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Zakres szkolenia:

 • Obowiązki lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego
 • Badanie obdukcyjne
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Postępowanie diagnostyczne: małe dzieci, ofiary gwałtu

Prowadzą:
lekarz, prawnik