Zapraszamy do zapoznania się z ofertą psychoterapii w poradni Fundacji Mederi, skierowanej do osób dorosłych, dzieci, całych rodzin i par. W naszej poradni przyjmują wykwalifikowani
i doświadczeni terapeuci.

Psychoterapie realizowana jest w ramach działalności gospodarczej Fundacji, zyski przekazywane są na cele statutowe Fundacji.

KONTAKT

Poradnia Fundacji Mederi
ul. Złota 7/20, Warszawa
tel. 22 111 00 36; 505 576 189

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Dorośli

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych z problemami takimi jak m.in:

 • napady lęków,
 • obniżona samoocena,
 • poczucie osamotnienia i pustki,
 • problemy w relacjach z bliskimi,
 • stany depresyjne,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, choroba),
 • stany przewlekłego stresu.

Terapię poprzedza kilka spotkań konsultacyjnych.

Dzieci i młodzież

Terapia dzieci i młodzieży skierowana jest do osób z problemami takimi jak:

 • niska samoocena,
 • fobia szkolna,
 • kłopoty i konflikty rówieśnicze,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • samouszkodzenia, agresja,
 • nadpobudliwość,
 • wycofanie, depresja,
 • zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)
 • moczenie nocne,
 • uzależnienia (Internet, używki),
 • doświadczenia traumy.

Terapię poprzedza kilka spotkań konsultacyjnych. Ważnym elementem pracy z dzieckiem i młodzieżą jest współpraca z rodzicami lub opiekunami oparta na regularnych kontaktach.

PSYCHOTERAPIA PAR I RODZIN

Forma terapii dedykowana małżeństwom, związkom partnerskim i całym rodzinom z problemami takimi jak:

 • kryzys małżeński,
 • trudności w komunikowaniu się,
 • problemy wychowawcze,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, choroba).

Trwające dziewięćdziesiąt minut spotkania prowadzone są najczęściej przez dwóch terapeutów. Długość i częstotliwość terapii ustalana jest indywidualnie. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno – diagnostyczny.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Skierowanie na psychoterapię grupową poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi z terapeutą prowadzącym. Włączenie do terapii następuje po potwierdzeniu wskazania do tej formy leczenia oraz omówieniu jego zasad. Grupa składa się z maksymalnie ośmiu osób, długość pracy jest określana indywidualnie dla każdego uczestnika. Spotkania odbywają się w stałym miejscu i czasie, raz w tygodniu, trwają półtorej godziny. W trakcie leczenia możliwe jest osiągnięcie zarówno poprawy wewnątrz-psychicznej, jak i w kontaktach z innymi ludźmi. Zmiana i rozwój następują dzięki wzajemnym interakcjom uczestników oraz pomocy psychoterapeuty pracującego w oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy grupowej. Jeśli zalecono Państwu ten rodzaj terapii lub czujecie sami, że może być dla Was korzystny, macie jakieś obawy lub pytania dotyczące rozpoczęcia leczenia – zapraszamy na konsultację.

PSYCHOTERAPEUCI

Agnieszka Koczyk – psychoterapeuta, pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym, ma doświadczenie w pracy z dziećmi z objawami posttraumatycznymi  ukończyła szkolenia z socjoterapii, psychoterapii rodzin,  interwencji kryzysowej, dramy kształcona psychoterapeutycznie w psychodynamiczno – systemowym ujęciu przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagielońskiego i Fundację ,,Na Szlaku” w Krakowie, zdobywała doświadczenie w placówkach terapeutycznych, oświatowych i organizacjach pozarządowych. W poradni zajmuje się psychoterapią indywidualną dla dzieci i dorosłych oraz psychoterapią par i rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Kuszyk – Riley – Magister nauk społecznych i psychologii na Uniwersytecie Paris V Descartes w Paryżu. Absolwentka podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii zakończonego certyfikatem w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Doświadczenie w pracy we Francji m.in. w zespole interdyscyplinarnym w Centrum Medyczno-Psychologiczno-Pedagogicznym Claude Bernard w Paryżu, w Assotiation Santé Mental ASM13 w Paryżu – Centrum Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie pracy z dziećmi i dorosłymi również m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży ZOZ Warszawa-Wola, współpracuje z Fundacją Mederi, Fundacją Poliklinika Korczakowska oraz Instytutem Psychoanalizy i Psychoterapii. W poradni zajmuje się dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracuje także w j. angielskim i francuskim.

Marcin Koczyk – psycholog, psychoterapeuta. Pracuje głównie w oparciu o podstawy teoretyczne i techniki terapeutyczne wywodzące się z nurtów psychodynamicznego i analitycznego. Ukończył szkolenia specjalistyczne z zakresu terapii rodzin oraz psychoprofilaktyki i interwencji kryzysowej. Jest członkiem kandydującym Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Pomocą psychologiczną i psychoterapią zajmuje się od kilkunastu lat. Pracował w publicznych, pozarządowych i prywatnych ośrodkach terapeutycznych. Jego pacjentami są osoby przeżywające problemy w relacjach z bliskimi oraz związane ze stanami depresyjnymi, nerwicą, zaburzeniami osobowości lub zainteresowane rozwojem własnym. W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

Dorota Konwicka – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka podyplomowego szkolenia  “Systemowe rozumienie rodziny” organizowane w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, kształcona w nurcie systemowo – psychodynamicznym w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku i Zakładu Terapii Rodzin przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego , ma doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Klinice Psychiatrycznej na ul. Nowowiejskiej w Warszawie oraz Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Kornelia Cecerskapsycholog, psychoterapeuta , kształcona  z psychoterapii psychodynamicznej i systemowej, prowadzonej przez  Zespół Terapii Rodzin przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację ,,Na szlaku” w Krakowie. Ukończyła staż z zakresu terapii rodzin w Grupie Synapsis. Psycholog i terapeuta w Fundacji SYNAPSIS, gdzie pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Oferuje pomoc psychologiczną indywidualną, terapię par i rodzin, w tym wsparcie dla rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Agnieszka Orenczuk psycholog kliniczny. W trakcie czteroletniego szkolenie podyplomowego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenia z zakresu pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy, a także szkolenia z zakresu diagnozy i terapii  dzieci wykorzystywanych seksualnie. Od 2009 roku współpracuje z Fundacją Mederi, gdzie realizuje programy wsparcia i pomocy dla rodzin. Od 2011 r. pracuje jako psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Wola.

Aleksandra Jędrzejczak – psychoterapeutka, ukończyła 4-letnie szkolenie w Instytucie Terapii Gestalt, w trakcie certyfikacji. W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych. Posiada doświadczenie w pracy z osobami współuzależnionymi, DDA/DDD, doznającymi przemocy. Pracuje także z osobami, które nie odczuwają satysfakcji z obecnego życia, chcą zwolnić tempo, poszukują wewnętrznej równowagi.

Aneta Szaron-Bednarska – Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka UMCS w Lublinie. Psycholog i psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje łącząc różne podejścia teoretyczne w zależności od potrzeb. Specjalizuje się w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji. Doradca zawodowy. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywane głównie podczas pracy w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ukończyła certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4-letnie studia podyplomowe Psychoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Prowadzi terapię indywidualną, konsultacje rodzicielskie dotyczące problemów wychowawczych. Zajmuje się pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysowych, problematyką okołorozwodową. Specjalizuje się w terapii zaburzeń psychosomatycznych. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodziców i nauczycieli, diagnozie dzieci i młodzieży, prowadzeniu treningu umiejętności społecznych, licznych zajęć dla dzieci, warsztatów
umiejętności wychowawczych dla rodziców.W psychoterapii dzieci i młodzieży świadczy pomoc w trudnościach związanych z reakcją na kryzys w rodzinie taki jak rozwód rodziców, choroba lub inne trudne dla młodego człowieka zmiany, nerwicy, zaburzeniach osobowości, depresji, lękach i fobiach, trudnościach szkolnych i rówieśniczych.

CENNIK

Psychoterapia indywidualna (dorośli, dzieci) – od 120 do 150 zł/ 50 min.
Psychoterapia par – 250 zł / 90 min (2 terapeutów)
Psychoterapia rodzinna – 250 zł / 90 min (2 terapeutów)
Psychoterapia grupowa – 70 zł / osoba / 90 min.

Fundacja jako podmiot ekonomii społecznej przekazuje pozyskany przez siebie dochód na cele statutowe.