Przejdź do treści

Pomoc specjalistyczna

  • przez

Program „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej”. Umowa z Miastem St. Warszawą. Działania w ramach programu obejmują diagnozę i terapię dzieci oraz udzielenie im i ich rodzinom/opiekunom pomocy specjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, prawnej.  W 2014 roku udzieliliśmy blisko 250 konsultacji dzieciom, ofiarom przemocy i ponad 370 ich opiekunom. W ramach projektu organizujemy również pomoc grupową w formie:
– Grupy psychoedukacyjnej dla dzieci, które doświadczyły przemocy,
– Grupy dla rodziców dzieci doświadczających przemocy.

Konsultacje specjalistyczne
Wsparcie grupowe

logo_biale_wspolfinansowanie1-277x300

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content